MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle sähköhyvitystä koskevasta lakiesityksestä

20.1.2023

Lausunto Tampereen kaupungille ympäristönsuojelumääräysten päivityksestä

8.12.2022

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

14.11.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle työvoimapulasta

20.10.2022

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä

12.10.2022

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle arpajaislain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

11.10.2022

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle ulkomaalaislaista

4.10.2022

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartasta

16.9.2022

Lausunto sisäministeriölle arpalaislaista

26.8.2022

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle polttoaineen jakeluvelvoitteesta

9.8.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

20.6.2022

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle koronapassin käytön rajoittamisesta ja ravintolarajoitusten jatkamisesta

17.6.2022

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kuluttajasuojalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta

1.6.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle verotuksesta lentoliikenteen päästöohjauksessa

31.5.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2023–2026

30.5.2022