MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle liikenteen verotuksen uudistamisesta

Liikenteen verotuksen uudistamisella on merkittäviä vaikutuksia kotimaan matkailuun ja sen toimintaedellytyksiin.

Täydennyslausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

MaRan ja PAMin esitys hotelli- ja kylpyläalan pelastamiseksi

Hotellien ja kylpylöiden liiketoimintaa ei ole. Toimiala tarvitsee valtion suoraa rahallista tukea selvitäkseen kriisistä.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle koskien hallituksen esitystä sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien hallituksen esitystä tieliikennelain muuttamisesta

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksisääntelyn toimivuutta käsittelevästä arviomuistiosta

Arviomuistiossa käsiteltäviä asioita ovat palvelujen turvallisuus ja saatavuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelu, laatu ja välityskeskusten rooli ja toiminnan pelisäännöt.

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle verkkoalusta-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

LVM on lähettänyt lausuntokierrokselle valtakunnallista liikennejärjestämää koskevan vaikutusten arviointiohjelman.

Liikenne- ja viestintäministeriölle täydentävä lausunto tieliikennelain korjauspakettiin

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kesäkuussa 2020 voimaan tulevasta tieliikennelain uudistuksesta

Lausunto koskee hallituksen esityksen luonnosta tieliikennelain (729/2018) uudistuksesta moottorikelkkareittien sääntelyyn liittyen.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetusta asetuksesta

Muutosesitys koskee asetuksen 5 §:ää.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kaivoslain uudistamisesta

Pääkirjoitus: Asiakas määrittelee, milloin töitä on tarjolla

Paras tapa luoda kannattavuutta toimialan yrityksille olisi alentaa verotusta, palkan sivukuluja ja vähentää lainsäädäntöä.