MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien tartuntatautilain muuttamista

25.9.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien todistusta negatiivisesta testituloksesta kansainvälisessä henkilöliikenteessä

14.9.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennepalvelulakia koskevasta lakiehdotuksesta

10.9.2020

Suositus koskien Ruokaviraston infotauluja liikenneasemien rekkaparkeilla

1.9.2020

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

31.7.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksiliikennettä koskevasta sääntelystä

9.7.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

8.6.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2020

Lausunto valtiovarainministeriölle liikenteen verotuksen uudistamisesta

15.5.2020

Liikenteen verotuksen uudistamisella on merkittäviä vaikutuksia kotimaan matkailuun ja sen toimintaedellytyksiin.

Täydennyslausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

12.5.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

12.5.2020

MaRan ja PAMin esitys hotelli- ja kylpyläalan pelastamiseksi

29.4.2020

Hotellien ja kylpylöiden liiketoimintaa ei ole. Toimiala tarvitsee valtion suoraa rahallista tukea selvitäkseen kriisistä.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle koskien hallituksen esitystä sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa

16.4.2020

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien hallituksen esitystä tieliikennelain muuttamisesta

25.3.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksisääntelyn toimivuutta käsittelevästä arviomuistiosta

21.2.2020

Arviomuistiossa käsiteltäviä asioita ovat palvelujen turvallisuus ja saatavuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelu, laatu ja välityskeskusten rooli ja toiminnan pelisäännöt.