MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja talousvaliokunnalle tartuntatautilaista

15.1.2021

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä

15.1.2021

Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

8.1.2021

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle elintarvikehygieniaa koskevasta asetusluonnoksesta

8.1.2021

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja aluehallintovirastoille

1.12.2020

Matkailualan yhteinen kirjelmä hallitukselle rajat ylittävästä matkustamisesta Suomeen

25.11.2020

Lausunto STM:lle koskien tartuntatautilain muuttamista

23.11.2020

Lausunto oikeusministeriölle konkurssilain väliaikaisesta muuttamisesta

13.11.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

11.11.2020

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien tartuntatautilain muuttamista

25.9.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien todistusta negatiivisesta testituloksesta kansainvälisessä henkilöliikenteessä

14.9.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennepalvelulakia koskevasta lakiehdotuksesta

10.9.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annettua lakia

10.9.2020

Suositus koskien Ruokaviraston infotauluja liikenneasemien rekkaparkeilla

1.9.2020

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

31.7.2020