MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

8.6.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

20.5.2020

Lausunto valtiovarainministeriölle liikenteen verotuksen uudistamisesta

15.5.2020

Liikenteen verotuksen uudistamisella on merkittäviä vaikutuksia kotimaan matkailuun ja sen toimintaedellytyksiin.

Täydennyslausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

12.5.2020

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

12.5.2020

MaRan ja PAMin esitys hotelli- ja kylpyläalan pelastamiseksi

29.4.2020

Hotellien ja kylpylöiden liiketoimintaa ei ole. Toimiala tarvitsee valtion suoraa rahallista tukea selvitäkseen kriisistä.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle koskien hallituksen esitystä sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa

16.4.2020

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien hallituksen esitystä tieliikennelain muuttamisesta

25.3.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle taksisääntelyn toimivuutta käsittelevästä arviomuistiosta

21.2.2020

Arviomuistiossa käsiteltäviä asioita ovat palvelujen turvallisuus ja saatavuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelu, laatu ja välityskeskusten rooli ja toiminnan pelisäännöt.

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle verkkoalusta-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä

7.2.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

24.1.2020

LVM on lähettänyt lausuntokierrokselle valtakunnallista liikennejärjestämää koskevan vaikutusten arviointiohjelman.

Liikenne- ja viestintäministeriölle täydentävä lausunto tieliikennelain korjauspakettiin

23.1.2020

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kesäkuussa 2020 voimaan tulevasta tieliikennelain uudistuksesta

16.1.2020

Lausunto koskee hallituksen esityksen luonnosta tieliikennelain (729/2018) uudistuksesta moottorikelkkareittien sääntelyyn liittyen.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetusta asetuksesta

28.11.2019

Muutosesitys koskee asetuksen 5 §:ää.

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kaivoslain uudistamisesta

27.11.2019