Työvoiman saatavuus

Työperäisen maahanmuuton edistämisellä on kiire

Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin. Siksi Suomen huoltosuhde muuttuu rajusti seuraavien kymmenien vuosien aikana. Huoltosuhteen heikkeneminen uhkaa hyvinvointivaltion perusteita.

Ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa monilla toimialoilla. Työvoimapula koskee etenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alaa. Julkisen vallan määräämät koronapandemian aikaiset rajoitukset ovat romahduttaneet matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan työntekijöiden määrän. Yli 10 000 henkilöä on siirtynyt pysyvästi muille toimialoille. Työvoimapulasta on muodostunut alan koronarajoituksista toipumisen ja kasvun este. Työvoimavajetta ei voida korjata ilman ulkomaalaista työvoimaa.

Muut maat kilpailevat Suomen kanssa työvoimasta.

Nopeasti vaikuttavia keinoja työvoimapulan ratkaisemiseksi ei ole. Suomen on ryhdyttävä aktiivisesti houkuttelemaan ulkomaalaisia Suomeen töihin. Tänne tarvitaan kaikenlaista työvoimaa, myös käytännön työn tekijöitä. Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan tosiasia, joka perustuu väestön ikärakenteen kehitykseen. Ulkomaalaisesta työvoimasta kilpailevat Suomen kanssa muun muassa muut Pohjoismaat, joissa palkkataso on Suomea korkeampi. Ruotsissa ulkomaalaisia työntekijöitä on ravintola-alalla noin 30 prosenttia, Suomessa noin 10 prosenttia. Työperäisen maahanmuuton edistämisellä on kiire. Aikaa ei ole hukattavissa.

Työvoiman saatavuusharkinta pitkittää ja vaikeuttaa ulkomaalaisen työvoiman palkkaamista yrityksiin. Toimialan työvoimatarve on niin ilmeinen, että matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan työntekijöiden saatavuusharkinnasta tulee luopua kokonaan.
 

Työllistymiseen johtavaa nopeaa koulutusta on edistettävä

Suomen nykyinen koulutusjärjestelmä ei ratkaise matkailu- ja ravintola-alan työvoimapulaa, koska koulutusjärjestelmämme – ja varsinkin sen rahoitus – perustuu tutkintojen suorittamiseen. Lisäksi koulutustasovisioissa painottuvat erityisesti korkea-asteen tutkinnot.

Tutkintoon johtamaton koulutus tarvitsee valtion rahoitusta.


Pitkää koulutusta vaativien työtehtävien osuus on kuitenkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla verrattain pieni. Tästä syystä valtion tulisi myöntää systemaattisesti rahoitusta myös tutkintoon johtamattomaan koulutukseen. Rahoitusjärjestelmän muutos antaisi alan oppilaitoksille nykyistä paremmat mahdollisuudet kouluttaa toimialalle osaavaa työvoimaa. Tämä helpottaisi toimialan työvoimapulaa, edistäisi alan vaihtajien koulutusta ja tukisi maahanmuuttajien työllistymistä.