Ruokahävikki

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi. Hävikkiä syntyy ravintoloiden keittiöissä ruoan valmistuksen yhteydessä, tarjoilutähteenä etenkin linjastoruokailussa sekä asiakkaiden lautastähteenä. Hävikki jakaantuu keittiöhävikkiin, tarjoiluhävikkiin ja lautashävikkiin eri tavalla erilaisissa ravintoloissa. Myös ruokahävikin määrä riippuu paljon ravintolatyypistä.

Noin viidennes kaikesta ravintolaruuasta päätyy Suomessa jätteeksi. Koko Suomen ravintola-alan ruokahävikki on 75-85 miljoonaa kiloa vuodessa. MaRa kannustaa ravintola-alan yrityksiä ruokahävikin vähentämiseen!

Ravintoloissa tehdään jatkuvasti töitä hävikin vähentämiseksi muun muassa tekemällä asiakastutkimusta ja -valistusta, suunnittelemalla ruokalistoja, mitoittamalla hankintoja ja valmistusta sekä jaksottamalla paremmin valmistusta ja esillepanoa. Myös hävikiksi päätyvän jätteen säännöllisellä mittaamisella voidaan ongelmakohtia hahmottaa ja niihin puuttua aiempaa paremmin.

 

Hävikkiä häätämään:  kaksi käytännönläheistä opasta

MaRan laatimaan Hävikkiä häätämään! -esitteeseen on koottu näkökohtia, joita voi ottaa huomioon omaa hävikintorjuntaa suunnitellessa.

Hävikkiä häätämään! (pdf)

Luonnonvarakeskus Luken ja Maaseudun Sivistysliiton julkaisema Hävikistä hyvikiksi -opas on  tarkoitettu ammattilaiskeittiöiden käyttöön. Oppaassa kerrotaan yleisesti ruokahävikistä sekä annetaan käytännön vinkkejä hävikin vähentämiseen.

Hävikistä hyvikiksi (pdf)

 

MaRa mukana Ruokahävikin tiekartta -hankkeessa 

MaRa osallistuu Luken Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeeseen, jossa on tarkoitus kartoittaa Suomen koko elintarvikeketjun ruokahävikki yhden vuoden ajalta. Hankkeen taustalla on EU:n jätelainsäädäntö. MaRa kannattaa ruokahävikin vähentämistä ja tietojen keräämistä vapaaehtoiselta pohjalta.

Tutustu Luken esitteeseen Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous.
Hankkeen tiivis esittely on sivuilla 12–13.

Lue lisää hankkeen sivuilta

Ruokahävikkiseuranta ja -tiekartta -hankkeeseen liittyvät ravintoloiden hävikkimittaukset jatkuvat vuonna 2019. Mittausjaksoihin osallistuvat yritykset saavat käyttöönsä Luken kehittämän online-sovelluksen, jonka avulla hävikkiä on helppo seurata. Yhden toimipaikan mittausjakson pituus on kolme viikkoa.

Lue lisää mittauksista

 

MaRa mukana Hävikkiviikossa

MaRa on mukana kampanjoimassa ruokahävikin vähentämisen puolesta vuosittain vietettävällä Hävikkiviikolla. 10.9.2019 järjestetyssä Hävikkiviikon ajankohtaisseminaarissa kuultiin viimeisintä tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä ruokahävikin mittaamisen ja vähentämisen keinoista Suomessa. Tutustu seminaarin esityksiin (pdf-esitykset ja seminaarin videotallenteet).

 

Ruokahävikin vähentäminen kannattaa

  • Säästät selvää rahaa
  • Toimit kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
  • Viestit asiakkaillesi vastuullisesta toiminnasta