Matkustustase

Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.

Matkailutulo kasvaa ulkomaisten matkailijoiden myötä


Suomen matkustustaseen alijäämä kasvanut 1,1 miljardia euroa kuudessa vuodessa

Matkailutulot maittain 2001–2018

Lähde: Tilastokeskus