Matkustustase

Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.
 

Suomen matkustustaseen alijäämä kasvanut lähes 1 miljardia euroa kuudessa vuodessa

Suomen matkustustaseen alijäämä kasvoi lähes 1 miljardia euroa 2013–2019. Verotulojen menetys oli noin 0,3 miljardia euroa

Vuonna 2019 Suomen matkailutulot (3,3 mrd. euroa) kasvoivat 7,3 % ja matkailumenot (5,1 mrd. euroa) vähenivät 1,5 %.

Lähde: Tilastokeskus: Matkustustase 4/2022
 

Vuonna 2020 matkailutulot (1,1 mrd. euroa) vähenivät vuoteen 2019 nähden noin 2,2 miljardia euroa ja vastaavasti vuonna 2021 (0,9 mrd. euroa) vuoteen 2019 nähden 2,4 miljardia euroa.

Lähde: Tilastokeskus: Matkustustase 4/2022