Matkustustase

Matkustustase kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat suuremmat kuin tulot.
 

Suomen matkustustaseen alijäämä kasvanut lähes 1 miljardia euroa kuudessa vuodessa

Lähde: Tilastokeskus: Matkustustase 18.9.2020
 

Matkailutulot maittain 2001–2018

Lähde: Tilastokeskus