Yritys-oppilaitosyhteistyö

MaRa kannustaa jäsenyrityksiään aktiiviseen oppilaitosyhteistyöhön. Yhteistyön kautta on mahdollisuus lisätä toimialan vetovoimaa sekä vaikuttaa nuorten koulutus- ja uravalintoihin.

Oppilaitosyhteistyö auttaa yrityksiä verkostojen rakentamisessa. Lisäksi yritykset saavat näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Näkyvyys auttaa esimerkiksi  harjoittelijoiden, kesätyöntekijöiden ja oppisopimusopiskelijoiden rekrytoinnissa.

Oppilaitosten edustajille yhteistyö tarjoaa näköalapaikan toimialan arkeen ja tulevaisuuden trendeihin. Näin opettajat pystyvät paremmin tarjoamaan opiskelijoilleen konkreettisia esimerkkejä ja uusia näkökulmia.

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö hyödyttää myös opiskelijoita. Toimivan ja aktiivisen yhteistyön kautta opiskelijat saavat ajantasaista tietoa toimialalla tarvittavista taidoista ja työtehtävistä sekä toimialan ura- ja etenemismahdollisuuksista.


Esimerkkejä yhteistyömuodoista

Yritysten oppilaitosvierailut

Yritysten edustajien vierailuilla voidaan käydä yrityksen yleisesittelyn lisäksi läpi esimerkiksi erilaisia ammatteja ja työtehtäviä sekä työelämän pelisääntöjä. Yrittäjien on luontevaa kertoa yrittäjyydestä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Oppilaitokset voivat pyytää yrityksen johdon lisäksi vierailulle myös yritysten työntekijöitä kertomaan työstään, koulutuksestaan ja työurastaan.

Yritysvierailut ja opintokäynnit

Yritysvierailut ja opintokäynnit antavat osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua yrityksen arkeen. Onnistunut vierailu edellyttää huolellista suunnittelua sekä opettajalta että yrityksen yhteyshenkilöltä. Yrityksen edustajan ja opettajan on hyvä varmistaa jo etukäteen, että vierailulla saavutetaan käynnille asetetut tavoitteet (esim. opiskelijoiden oppimisen osalta).

Rekrytointitapahtumat

Monet oppilaitokset järjestävät vuosittain opiskelijoilleen erilaisia rekrytointitapahtumia. Näissä rekrytointitapahtumissa yrityksillä on oiva mahdollisuus kertoa osallistujille lisää edustamistaan yrityksistä sekä yrityksen tarjoamista harjoittelu- ja työpaikoista.

Projektit ja hankkeet sekä opinnäyte- ja lopputyöt

Oppilaitokset toteuttavat mielellään erilaisia projekteja ja hankkeita yritysten kanssa. Yrityksille projekti- ja hankeyhteistyöhön osallistuminen antaa tilaisuuden saada yrityksen tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja ja innovaatioita. Opinnäyte- ja lopputöiden kautta yrityksillä on mahdollista saada uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseksi.

Kummiluokkatoiminta

Paikallinen yritys voi ryhtyä joko peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen kummiksi. Kummiuden voi kohdentaa esimerkiksi tiettyyn luokkaan tai tiettyyn oppiaineeseen (esim. kotitalous). Kummiluokkatoiminta on pitkäjänteistä ja toimintaan sitoudutaan useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Opettajien työelämäjaksot

Työelämään tutustuminen lisää opettajien työelämätietoutta ja yhteistyöverkostoja. Kun paikalliset ja alueelliset yritykset ovat opettajille tuttuja, opettajien on helpompaa kertoa opiskelijoille erilaisista ammateista, työssä tarvittavista taidoista sekä alueellisista työmahdollisuuksista. Opettajat voivat tutustua yrityksiin esimerkiksi yläkoululaisten TET-jaksojen ja lukiolaisten koeviikkojen aikana. Työelämään tutustumisjakso ja sen pituus sovitaan suoraan yrityksen kanssa. Jakson pituus voi olla päivästä aina useampaan kuukauteen.

Muita yhteistyömuotoja

Yritykset ja oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä myös muun muassa työharjoittelujen, työssäoppimisjaksojen sekä koulutus- ja oppisopimusten kautta.

 

Tutustu myös MaRan Mahdollisuuksien ala -materiaaliin. Materiaali on ladattavissa sivulla Maksuttomat julkaisut.