Matkailun edistäminen

Visit Finlandin rahoitus on tuplattava

Koronapandemia on runnellut pahasti Suomen matkailualaa. Kun rajoitukset ovat purkautuneet, kysyntä matkailupalveluille maailmanlaajuisesti on valtava. Suomi on kaukana ja heikosti tunnettu. Pandemian jälkeen matkailijat hakevat matkakohteita, joissa on väljyyttä ja puhdas luonto sekä korkeatasoinen hygienia ja palvelut. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan kansainvälisen matkailun kakusta. Meidän tulee vain saattaa Suomen matkailun ylivoimatekijät kansainvälisten matkailijoiden tietoon.

Valtio on leikannut Visit Finlandin ja sen edeltäjien määrärahoja matkailun edistämiseen tuntuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rahoitusta on myös muutettu hankeperusteiseksi, mikä ei ole tuonut toivottuja tuloksia. Hankkeiden rahoituksen loppuessa käteen on jäänyt vain vähän.

Suomen matkailun ylivoimatekijät on saatettava kansainvälisten matkailijoiden tietoon.

Visit Finlandin perusrahoitus tulee nostaa 10 miljoonan euron tasolta 20 miljoonaan euroon vuodessa. Summa on vähäinen, kun ottaa huomioon, että Suomen matkailuviennin arvo oli ennen koronaa 5,3 miljardia euroa.


Luontomatkailua on edistettävä

Luonto on yksi Suomen suurimmista kilpailuvalteista kansainvälisessä matkailussa. Luontomatkailua kannattaa ohjata merkityille reiteille ja taukopaikkoihin, mikä on maastoa vähiten kuluttava tapa. Reitit ja taukopaikat on pidettävä hyvässä kunnossa erityisesti kansallispuistoissa ja muilla valtion omistamilla alueilla, joita matkailuyritykset käyttävät liiketoiminnassaan. Metsähallitukselle tulee osoittaa tähän tarkoitukseen riittävä rahoitus.

Valtion maiden käyttö on tärkeää luontoon perustuvalle matkailuliiketoiminnalle. Metsähallituksen asema matkailun perusteiden luojana on keskeinen. Metsähallitus on viime vuosina korottanut useita maksuja ja luonut uusia. Se on vaikeuttanut valtion maille rakentamista ja ohjatun luontoon perustuvan matkailuliiketoiminnan harjoittamista sekä nostanut yrittäjien kustannuksia.