Kilpailukyky

Verot muodostavat ison osan matkailu- ja ravintola-alan yritysten kustannuksista. Alennettujen arvonlisäverokantojen säilyttäminen nykyisellä tasolla on toimialan kannalta erittäin tärkeää. Niiden nostaminen heikentäisi erityisesti kotimaan matkailun hintakilpailukykyä.

Suomi kilpailee muiden maiden kanssa. Suomen hintataso on kansainvälisesti vertaillen korkea johtuen mm. korkeista veroista. Esimerkiksi Suomessa anniskelua verotetaan selvästi enemmän kuin suomalaismatkailijoiden suosimissa maissa.

Tasapuoliset kilpailuedellytykset

Ammattimaiselle majoitustoiminnalle  samat säännöt

Ammattimainen majoitustoiminta kerrostaloissa on nopeassa kasvussa. Kun majoitustoimintaa harjoitetaan yhdessä tai useassa omistus- tai vuokra-asunnossa, kysymys ei ole jakamis- tai vertaistalou desta, vaan ammattimaisesta majoitusliiketoiminnasta. Pyörittämällä hotellia asunnoissa hotellirakennuksen sijaan liiketoiminnan harjoittaja välttyy majoitusyrityksen velvoitteilta.

Sama toiminta, samat säännöt

Ammattimaisella majoitustoiminnalla tulee olla samat säännöt ja verotus siitä riippumatta, harjoitetaanko sitä hotellirakennuksessa vai asuinkerrostalossa

Viihderisteilyjen tukia on leikattava

Suomen valtio tukee 13:a Suomen lipun alla olevaa matkustaja-alusta noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Ne saavat suorana tukena miehistökustannustukea 38,7 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin epäsuora tuki on palvelujen arvonlisä- ja valmisteverottomuus, noin 184 miljoonaa euroa vuodessa. Kysymys on viihteen, ei ulkomaan viennin tukemisesta.  Matkustaja-alusten tuilla on valtava merkitys. Jos maissa toimivat matkailu- ja ravintola-alan yritykset saisivat samansuuruisen tuen, niille syntyisi 370–420 miljoonaa euroa lisätuloa, jonka työllisyysvaikutus olisi 2 400–2 700 henkilötyövuotta.

Valtion tukien vuoksi kotimaan matkailu korvautuu ulkomaan matkailulla.

Alusten ravintoloissa nautittu ruoka ja alkoholi ovat arvonlisä- ja valmisteverovapaita. Valtion tukien avulla viihderisteilijät voivat hinnoitella palvelunsa tuntuvasti maissa olevia kilpailijoitaan edullisemmiksi. Viihderisteilyt kilpailevat suoraan maissa olevien matkailu- ja ravintola-alan yritysten kanssa. Valtion tukien vuoksi kotimaan matkailu korvautuu ulkomaan matkailulla.

Julkiselle sektorille samat säännöt

Julkinen sektori kilpailee monella tavalla yksityisen sektorin yritysten kanssa. Ongelmana on, että lainsäädäntö antaa usein julkiselle toimijalle epäreilua kilpailuetua yksityisiin toimijoihin verrattuna.  Kunnat voivat tehdä hankintoja ilman kilpailutusta yhdessä omistamiltaan in house -yhtiöiltä. Ne voivat tehdä in house -yhtiön kanssa sopimuksen tarjoilupalvelujen järjestämisestä ja sopia samalla, että kunta hankkii yhtiölle elintarvikkeet. Näin tehdään siksi, että kunta voi poistaa piilevän arvonlisäveron kuntavähennystä käyttämällä. Yksityisen sektorin yritys ei voi tehdä sitä.

Yksityinen sektori ja kunnat samaan asemaan

Sääntely on muutettava kilpailuneutraaliksi. Yksityinen sektori ja kunnat on saatettava samaan asemaan, kun tarjotaan oheispalveluja verottomien palvelujen yhteydessä. Kuntien oikeutta tehdä hankintoja kilpailuttamatta on rajoitettava. Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja niiden on keskityttävä ydintehtäviinsä.

Omat alkoholijuomat sallivat ravintolat vääristävät kilpailua

Alkoholin korkea hinta ravintoloissa ja sen helppo saatavuus Baltian maista ovat houkutelleet suomalaiset järjestämään perhejuhliaan ravintoloissa, joilla ei ole anniskeluoikeuksia. Tällainen ravintola sallii lain vastaisesti asiakkaan tuoda sinne omat alkoholijuomansa, jotka haetaan lähes yksinomaan Baltiasta. Lain mukaan asiakas saa nauttia alkoholia ravintolassa vain, jos ravintolalla on anniskelulupa. Alkoholilupaviranomaiset valvovat vain sellaisia ravintoloita, joilla on anniskelulupa.

Viranomaiset eivät valvo anniskeluluvattomia ravintoloita

Ravintoloiden välinen kilpailu vääristyy. Lupajärjestelmän piirissä olevia ravintoloita syrjitään. Erityisen suuri ongelma on maaseudulla, jossa ravintolapalvelujen kysyntä on vähäistä. Perhejuhlien järjestämisestä elantonsa saavat ravintolat, kylpylät ja hotellit häviävät maaseudulta.


Tutustu aiheeseen:

Kilpailukyky kuntoon. Matkailu- ja ravintola-alan hallitusohjelmatavoitteet (esite)