Matkailun tilastot ja tunnusluvut

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkustustase sekä Matkailutilinpito. Matkailun tunnusluvut ovat viimeisimmät saatavilla olevat tunnusluvut.


Matkailun tunnusluvut Suomessa

  • Vuonna 2022 kotimaisia yöpymisiä kirjattiin 17 miljoonaa (16 milj. yöpymistä v. 2019)

  • Vuonna 2022 Suomessa rekisteröitiin 5 miljoonaa ulkomaista yöpymistä (7 milj. yöpymistä v. 2019)

  • Ulkomaiset yöpymiset vähenivät -30 % ja kotimaiset lisääntyivät +6 % vuoteen 2019 verrattuna

  • Eniten ulkomaalaisten yöpymisistä kirjattiin saksalaisille, briteille ja ruotsalaisille

  • Matkailuviennin arvo noin *3,3 miljardia euroa v. 2022 (5,3 mrd. euroa v. 2019)

  • Matkailun kokonaiskysynnän arvo noin *13,5 mrd. euroa v. 2022 (16,3 mrd. euroa v. 2019)

  • Matkailutoimialoilla työskenteli 133 400 henkilöä vuonna 2021 (154 100 henkilöä v. 2019)

  • 4,9 % kaikista työllisistä työskenteli matkailutoimialoilla koko maassa vuonna 2021 (5,8 % vuonna 2019)

  • Matkailun osuus bkt:sta 1,6 % vuonna 2021 (2,7 % vuonna 2019)


* Tilastokeskuksen arvio 4/2023

Lähteet: Tilastokeskus, Visit Finland


Lue lisää

Matkailutilinpito