Matkailun tilastot ja tunnusluvut

Majoitustilastojen ohella matkailun kehittymistä ja merkitystä toimialana seurataan sen aikaansaamien taloudellisten vaikutusten perusteella. Tässä seurannassa tärkeimmät työkalut ovat Matkustustase sekä Matkailutilinpito. Matkailun tunnusluvut ovat viimeisimmät saatavilla olevat tunnusluvut.


Matkailun tunnusluvut Suomessa

  • Vuonna 2023 kotimaisia yöpymisiä kirjattiin 17,1 miljoonaa (16 milj. yöpymistä v. 2019)

  • Vuonna 2023 Suomessa rekisteröitiin 5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä (7 milj. yöpymistä v. 2019)

  • Vuonna 2023 ulkomaiset yöpymiset vähenivät -18,5 % ja kotimaiset lisääntyivät +6,5 % vuoteen 2019 verrattuna

  • Eniten ulkomaalaisten yöpymisistä kirjattiin saksalaisille, briteille ja ruotsalaisille

  • Vuonna 2023 matkailuviennin arvo noin *4,5 miljardia euroa (5,3 mrd. euroa v. 2019)

  • Vuonna 2023 matkailun kokonaiskysynnän arvo noin *15,3 miljardia euroa (16,3 mrd. euroa v. 2019)

  • Vuonna 2022 matkailutoimialoilla työskenteli 140 600 henkilöä (154 100 henkilöä v. 2019)

  • Vuonna 2022 5,1 % kaikista työllisistä työskenteli matkailutoimialoilla koko maassa (5,8 % vuonna 2019)

  • Vuonna 2022 matkailun osuus bkt:sta 1,8 % (2,7 % vuonna 2019)


* Tilastokeskuksen arvio 4/2024

Lähteet: Tilastokeskus, Visit Finland


Lue lisää

Matkailutilinpito