Tutkimukset

MaRan teettämiä tutkimuksia matkailu- ja ravintola-alalta.

 

Vastuullisuus

Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen – loppuraportti (julkaistu 29.4.2020)
Tammi-huhtikuussa 2020 toteutetussa projektissa tavoitteena oli laskea matkailu- ja
ravintola-alan hiilijalanjälki, arvioida alan päästökehitys vuoteen 2035 saakka sekä
määritellä keskeiset päästölähteet ja toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

 

Korona-aika

Koronapandemian ja rajoitusten vaikutukset matkailu- ja ravintola-alalla (julkaistu 15.3.2023)
Kooste Luonnonvarakeskus Luken ja REINU econ Oy:n tutkimuksesta. Pääset laajempaan tutkimusraporttiin kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille. Median tiedustelut MaRan viestintään.

 

Toimiala

Palvelualojen Osaajabarometri 2022 (julkaistu 30.5.2022)
Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.

Matkailu- ja ravitsemisalan verojalanjälki (julkaistu 14.12.2020)
Tilastollinen raportti siitä, kuinka paljon matkailu- ja ravitsemisala tuottaa ja suorittaa kansantaloudessa veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.

Matkailu- ja ravitsemisalan toimialaraportti 2019 (julkaistu 31.8.2019)
Tilastollinen raportti toimialan markkinoista, yrityksistä, yritysprofiilista ja kasvuyrittäjyydestä. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.

 

Kustannustaso

Vuokratasotutkimus 2022 (julkaistu 1/2023)
Tutkimus selvitti majoitus- ja ravitsemisalan tilavuokrien tasoa elokuussa 2022 ja siinä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Lisäksi selvitettiin vuokrien osuutta alan yritysten liikevaihdosta. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista.
 

Vuokratasotutkimus 2020 (julkaistu 12/2020)
Tutkimus selvitti majoitus- ja ravitsemisalan tilavuokrien tasoa elokuussa 2020 ja siinä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Lisäksi selvitettiin vuokrien osuutta alan yritysten liikevaihdosta.  Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista.

 

Ravintolaruokailun trendit

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 13.12.2022)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Tutkimus on ostettavissa Restamarkista. Median tiedustelut MaRan viestintään.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 09.11.2020)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Pääset tutkimuksesta tehtyyn koosteeseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille. Median tiedustelut MaRan viestintään.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 11.12.2018)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Pääset tutkimuksesta tehtyyn koosteeseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille. Median tiedustelut MaRan viestintään.

Ravintolaruokailun trenditutkimus (julkaistu 15.12.2016)
Tutkimus ruokailusta kodin ulkopuolella ja siinä tapahtuvasta kehityksestä. Ravintolaruokailun trenditutkimus ilmestyy joka toinen vuosi. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille. Median tiedustelut MaRan viestintään.
 

Arvonlisävero

Ravintola-anniskelun arvonlisäverokannan alentamisen vaikutukset toimialalle ja kerrannaisvaikutukset kansantaloudelle (julkaistu 13.11.2018)
Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan anniskelun arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista 14 prosenttiin lisäisi paitsi alkoholijuomien myös ruoan ja muiden palveluiden kysyntää. Veron siirtyessä kokonaisuudessaan hintoihin vaikutukset kansantaloudessa olisivat kerrannaisvaikutuksineen yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa.

KTK:n tutkimus ravintolaruoan alv:n alentamisesta (julkaistu 2011)
Tutkimus ravintolaruuan alv:n alentamisen siirtymisestä asiakashintoihin heinäkuussa 2011 tapahtuneen arvonlisäveron alentamisen seurauksena.
 

Edustuskulujen verovähennysoikeus

PTT:n tutkimus edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista (julkaistu 25.6.2014)
Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimus verovähennysoikeuden poistamisen vaikutuksista  matkailu- ja ravintola-alalla.

PTT:n edustuskulututkimus (julkaistu 2013)
Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen PTT:n selvitys edustuskulujen verovähennysoikeuden poiston vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alalle.

 

Laivamatkustajien rahankäyttö

Suomalaisten laivamatkailu Viroon ja Ruotsiin vuonna 2022 (julkaistu 28.3.2023)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus.

 

Alkoholin matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta 2022 (julkaistu 16.3.2023)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 18.9.2019)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus, jossa on haastateltu Viron ja Suomen välisillä laivoilla syyskuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana noin 2 000 suomalaista matkustajaa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 20.8.2019)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus, jossa on haastateltu Viron ja Suomen välisillä laivoilla vuosittain noin 2 000 suomalaista matkustajaa. Raportissa tarkastellaan heinäkuun aineistoja 2017, 2018 ja 2019.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 20.5.2019)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus, jossa on haastateltu Viron ja Suomen välisillä laivoilla toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana noin 2 000 suomalaista matkustajaa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 23.1.2019)

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttama haastattelututkimus, jossa on haastateltu Viron ja Suomen välisillä laivoilla tammi-joulukuussa 2018 yhteensä 1 988 suomalaista matkustajaa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta (julkaistu 12.9.2018)
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK selvitti haastattelututkimuksessa suomalaisten Virosta tuomien alkoholijuomien määriä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset toivat syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana Virosta yhteensä 32 miljoonaa litraa alkoholijuomia.

 

Kuntien mara-liiketoiminta ja julkisyhteisöjen ruokahuolto

Catering-alan liiketoiminta kunnissa ja hyvinvointialueilla (julkaistu 17.5.2022)

Raportti kuntien catering- ja muiden mara-alojen yhtiöistä ja liikelaitoksista sekä liiketoiminnan organisoinnista SoTe-uudistuksen kynnyksellä. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.

Julkisyhteisöjen ruokahuolto ja ostopalvelut (julkaistu 18.11.2020)

Tilastollinen katsaus julkisyhteisöjen ruokahuollon markkinoihin, ulkoistuksiin sekä majoitus- ja ravitsemispalvelujen julkisiin hankintoihin. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.

Kuntien mara-alan liiketoiminta (julkaistu 22.11.2020)

Tilastollinen raportti kuntien matkailu- ja ravitsemisalan yhtiöistä ja liikelaitoksista sekä liiketoiminnan luonteisen toiminnan laajuudesta ja organisoinnista. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.


 

Vuokramökkitilastot

Vuokramökkitilastoinnin esiselvitys (julkaistu 21.8.2018)
Visit Finlandin raportti esittää vuokramökkitilastoinnin esiselvityksen tärkeimmät tulokset sekä tilaston suunnitellun menetelmän ja sisällön. Mökkien vuokrakäytön aikaisemman tilastoinnin esteenä on ollut tarpeeksi kattavan ja tarkan aineiston saatavuus.

Mökkimajoitustilasto 2015 (julkaistu 7.4.2016)
Raportti on jäsensivuilla ja edellyttää kirjautumista. Raportti sisältää yhdeksän eri hiihtokeskuksen mökkimajoituksen kuukausittaiset luvut yöpymisistä ja saapuneista vieraista vuotta 2015 koskien.
 

Merenkulun tuet

Matkustajamerenkulun valtiontukimäärää vastaavan tulon laskennalliset tulo- ja työllisyysarviot matkailuliiketoiminnalle : panos-tuotostarkastelu (julkaistu 12.4.2018)
Tampereen yliopiston tutkimus kertoo, että jos matkustajamerenkulun valtiontukia vastaava tulo kohdistettaisiin matkailuun maa-alueella, olisi tulovaikutus vuosittain 370–420 miljoonaa euroa. Vastaavasti työllisyysvaikutus olisi 2 400 – 2 750 henkilötyövuotta.

Merenkulun tuet – arvio henkilökuljetuksiin kohdistuvista valtiontuista (julkaistu 30.5.2017)
Tampereen yliopiston julkistama selvitys arvioi, että Suomen valtio tukee matkustajamerenkulkua vuosittain noin 241–255 miljoonalla eurolla.
 

Tapahtuma- ja kokousmyynti

Tapahtuma- ja kokousmyynnin alalla toimivien yritysten toiminnan laajuudesta ja kehityksestä kerättiin keväällä 2018 ensi kertaa kattavasti tietoa. Kysely järjestetään vuosittain MaRan tapahtuma- ja kokousmyyntiä harjoittaville jäsenyrityksille. Pääset tutkimukseen kirjautumalla jäsentunnuksillasi Jäsenille-sivuille.
 

Koulujen kesälomien siirtäminen

Koulujen kesälomien siirron vaikutukset matkailuelinkeinolle (julkaistu 3.5.2018)
Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä analysoidaan koulujen kesälomien kahden viikon eteenpäin siirron vaikutuksia matkailuelinkeinolle. Analyysin mukaan kesälomien siirrolla on myönteiset vaikutukset matkailutuloon ja työllisyyteen sekä elinkeinon toimintaedellytysten kehittämiseen.
 

Kotimainen ruokaketju

Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa 2013-2015 (julkaistu 20.5.2017)
Luonnonvarakeskus Luke selvitti kotimaisen ruoka-alan verokertymää ja työllisyysvaikutuksia. Selvityksen kotimaisen ruokasektorin verokertymästä ja työllisyysvaikutuksista rahoittivat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Agronomiliitto ry.
 

Kotimaan matkailu

Guggenheim – tulovirta ulkomaan matkailusta pääkaupunkiseudulle (julkaistu 20.1.2016)
Taloustutkimus Oy:n toteuttama tutkimus Guggenheim Helsinki -museon vetovoimaisuudesta eurooppalaisten ja aasialaisten matkailijoiden silmin sekä museon arvioiduista matkailutulo-, työllisyys- ja verohyödyistä.

Tutkimus matkailijoiden asenteista kaivoksiin (julkaistu 2013)
Metlan selvitys muun muassa Ylläksen ja Levin kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden käsityksiä kaivostoiminnasta.


Anniskelu

IEA:n seurantaraportti anniskeluaikojen vapauttamisesta Englannissa ja Walesissa
(julkaistu 20.5.2015)
Britannian taloudellisten asioiden tutkimuslaitoksen IEA:n koostama seurantaraportti anniskeluaikojen vapauttamisen seurauksista Britanniassa vuosina 2005–2015.

Tutkimus liikenneasemien alkoholipoliittisesta merkityksestä (julkaistu 2014)
Kartoitus oluen, siidereiden ja long drink -juomien vähittäismyyntiaikojen supistamisen vaikutuksista liikenneasemien myyntiin ja työllisyyteen.

Ari Peltoniemi

Pääekonomisti

09 6220 2037
ari.peltoniemi@mara.fi