Matkailun merkitys kansantaloudelle

Matkailulla on yhä suurempi merkitys Suomen kansantaloudelle. Matkailu luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa.

Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 4,6 miljardia vuonna 2017. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

Matkailun kokonaisvaikutus bruttokansantuotteeseen on 8,3 prosenttia. Kokonaisvaikutukseen sisältyvät suorat, epäsuorat ja välilliset (sellaisten henkilöiden kulutus, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti matkailualan palveluksessa) vaikutukset.

Matkailu on merkittävä suomalainen vientituote

Matkailu on iso juttu!

Matkailu on merkittävä työllistäjä

Matkailutoimialat työllistävät 140 200 työntekijää kaikkialla Suomessa. Ala työllistää 5,5 prosenttia kaikista työllisistä. Työntekijöistä 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita. Alan työvoiman määrä kasvoi 46 prosenttia vuosina 1995–2017 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa. 

Alalle odotetaan 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Palvelualojen painoarvo työllistäjänä kasvaa. Työmarkkinat ovat olleet rakennemuutoksen kourissa koko 2000-luvun ja sama kehitys jatkuu edelleen. Samaan aikaan kun työpaikkoja on vähentynyt muilta aloilta, palveluihin on tullut lisää työpaikkoja.

Lue lisää:

Matkailun infograafi (TEM)
Rudolf-matkailutilastopalvelu/matkailutilinpito