Matkailun merkitys kansantaloudelle

Matkailulla on yhä suurempi merkitys Suomen kansantaloudelle. Matkailu luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa.

Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli ennakkotietojen mukaan 5,3 miljardia vuonna 2019. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

Matkailun kokonaisvaikutus bruttokansantuotteeseen on noin 8 prosenttia. Kokonaisvaikutukseen sisältyvät suorat, epäsuorat ja välilliset (sellaisten henkilöiden kulutus, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti matkailualan palveluksessa) vaikutukset.
 

Matkailu on merkittävä suomalainen vientituote

Lähde: Tilastokeskus, matkailutilinpidon ennakkotieto 9/2021

Kansainvälisessä matkailussa kovaa kasvua – mutta sitten tuli korona

Lähde: UNWTO 5/2020, 2/2021 international tourist arrivals (overnight visitors),
*= ennakkotieto, e=arvio

 

Matkailu on merkittävä työllistäjä

Vuonna 2020 matkailutoimialat työllistivät ympäri Suomen 128 700 henkilöä, kun luku vuonna 2019 oli 154 100. Ennen pandemia matkailutoimialoilla työskenteli 5,8 prosenttia kaikista suomalaisista työllisistä, mutta vuonna 2020 osuus laski 4,9 prosenttiin. Työntekijöistä noin 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työvoiman määrä kasvoi 21 prosenttia 2006–2019 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa.

Palvelualojen painoarvo työllistäjänä kasvaa. Työmarkkinat ovat olleet rakennemuutoksen kourissa koko 2000-luvun ja sama kehitys jatkuu edelleen. Samaan aikaan kun työpaikkoja on vähentynyt muilta aloilta, palveluihin on tullut lisää työpaikkoja.
 

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 1/2021


Lue lisää:

Visit Finland: Tutkimukset ja tilastot
Visit Finland: Rudolf-matkailutilastopalvelu/matkailutilinpito