Matkailun merkitys kansantaloudelle

Matkailulla on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. Matkailu luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa.

Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 5,3 miljardia vuonna 2019. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

Matkailun kokonaisvaikutus* bruttokansantuotteeseen on noin 8 prosenttia. Kokonaisvaikutukseen sisältyvät suorat, epäsuorat ja välilliset (sellaisten henkilöiden kulutus, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti matkailualan palveluksessa) vaikutukset.

Tilastokeskuksen mukaan matkailun (matkailuarvonlisäyksen) osuus bruttokansantuotteesta oli ennen pandemiaa 2,7 prosenttia.
 

*World Travel & Tourism Council 2022
 

Matkailu on merkittävä suomalainen vientituote

Lähde: Tilastokeskus, matkailutilinpidon ennakkotieto 9/2021


Kansainvälisessä matkailussa kovaa kasvua – mutta sitten tuli korona

Lähde: UNWTO 9/2022 international tourist arrivals (overnight visitors),
*= ennakkotieto tammi-heinäkuu

 

Matkailu on merkittävä työllistäjä

Ennen pandemiaa 2019 matkailutoimialat työllistivät ympäri Suomen 154 100 henkilöä. Matkailutoimialoilla työskenteli 5,8 prosenttia kaikista suomalaisista työllisistä.

Palvelualojen painoarvo työllistäjänä kasvaa. Työmarkkinat ovat olleet rakennemuutoksen kourissa koko 2000-luvun ja sama kehitys jatkuu edelleen. Samaan aikaan kun työpaikkoja on vähentynyt muilta aloilta, palveluihin on tullut lisää työpaikkoja.
 

​​​​​​​

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 1/2023


Lue lisää:

Visit Finland: Tutkimukset ja tilastot
Visit Finland: Rudolf-matkailutilastopalvelu/matkailutilinpito