Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 15,7 miljardia euroa vuonna 2018. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta on 4,9 miljardia euroa.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2018 arviolta 15,7 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 31 prosenttia eli 4,9 miljardia euroa.

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,7 prosenttia. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2018 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 142 100 henkilöä. Matkailutoimialan työvoiman määrä kasvoi lähes 9 % vuosina 2011–2018.

Uusimaa on Suomen matkailukysynnän veturi

Suomen matkailukysynnästä lähes puolet kohdistuu Uudellemaalle. Alueellisesta matkailukysynnästä yli viidennes painottuu erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Suomessa oli viisi maakuntaa, joissa ulkomaisen kysynnän osuus on yli neljänneksen: Uusimaa, Ahvenanmaa ja Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala, missä ulkomaisen kysynnän osuus oli peräti 67 prosenttia johtuen venäläisten matkailusta ja Lappi, jonka matkailukysynnästä 40 prosenttia oli ulkomaista. Muissa maakunnissa kotimaisen matkailukysynnän osuus on keskimäärin yli 80 prosenttia.


Lue lisää:

Matkailu lukuina

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset

Alueellinen matkailutilinpito (pdf)

Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolf