Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 16,3 miljardia euroa vuonna 2019. Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut koronapandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset ja suositukset vaikuttivat voimakkaasti matkailuun. Vuonna 2023 matkailukysynnän arvo oli Tilastokeskuksen arvion mukaan 15,3 miljardia euroa. 

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2023 arviolta yhteensä 15,3 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 2,3 miljardia euroa ja kotimaisen matkailukysynnän 13,0 miljardia euroa. 
 

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Vuonna 2022 matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta laski 1,8 prosenttiin (2,7 % vuonna 2019).  Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu oli ennen pandemiaa suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.
 

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2022 matkailualan työllisten lukumäärä oli 140 600 henkilöä (vuonna 2019 noin 154 000 henkilöä). Matkailutyöllisten osuus koko työvoimasta oli 5,1 prosenttia vuonna 2022, missä oli vuodesta 2019 vähennystä 0,7 prosenttiyksikön verran. Alueellisesti koko maan osuutta suurempi matkailutyöllisten osuus oli erityisesti Ahvenanmaalla (19,0 %) ja Lapissa (7,9 %).

 


Lue lisää

Valtakunnallinen ja alueellinen matkailutilinpito (pdf)

TEM: Matkailu lukuina

Tilastokeskus: Matkailutilinpito 2021 ja matkailukysynnän arviot 2022

Visit Finland: Tietoa ja työkaluja

Visit Finland: Tilastopalvelu Rudolf