Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 16,3 miljardia euroa vuonna 2019. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta on 5,3 miljardia euroa.
 

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2019 arviolta 16,3 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli noin 33 prosenttia eli 5,3 miljardia euroa.
 

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,7 prosenttia. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.
 

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2019 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 154 000 henkilöä. Matkailutoimialan työvoiman määrä kasvoi lähes 10 % vuosina 2013–2019.
 

Uusimaa on Suomen matkailukysynnän veturi

Suomen matkailukysynnästä yli puolet (8,2 mrd.) kohdistuu Uudellemaalle. Alueellisesta matkailukysynnästä yli viidennes painottuu erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Ulkomaisesta matkailukysynnästä (5,3 mrd.) Uudenmaan osuus on 63 % ja Lapin osuus vastaavasti 12 %.

 


Lue lisää

Matkailu lukuina

Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset

Alueellinen matkailutilinpito (pdf)

Visit Finlandin tilastopalvelu Rudolf