Matkailutilinpito

Matkailuun kulutettiin Suomessa Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 16,3 miljardia euroa vuonna 2019. Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut koronapandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset ja suositukset vaikuttivat voimakkaasti matkailuun. Vuonna 2020 matkailukysyntä laski ennakkotiedon mukaan 41 prosenttia 9,7 miljardiin euroon. Kotimaanmatkailun ansiosta matkailukysyntä elpyi arviolta 11,2 miljardiin euroon vuonna 2021.
 

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

Matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2020 yhteensä 9,7 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 1,5 miljardia euroa ja kotimaisen matkailukysynnän 8,2 miljardia euroa. Kotimaisen matkailukysynnän osuus nousi 67 prosentista 84 prosenttiin.
 

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta

Vuonna 2020 matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta laski 1,7 prosenttiin (2,7 % vuonna 2019).  Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.
 

Matkailu työllistää

Matkailutilinpidon mukaan vuonna 2020 matkailualan työllisten lukumäärä oli noin 129 000 henkilöä (vuonna 2019 noin 154 000 henkilöä). Matkailutyöllisten osuus koko työvoimasta oli 4,9 prosenttia vuonna 2020, missä oli vähennystä edellisvuodesta noin prosenttiyksikön verran. Alueellisesti koko maan osuutta suurempi matkailutyöllisten osuus oli Ahvenanmaalla (20,2 %), Lapissa (7,3 %), Uudellamaalla (5,4 %), Pirkanmaalla (5,2 %) ja Etelä-Karjalassa (5,0 %)

 


Lue lisää

Valtakunnallinen ja alueellinen matkailutilinpito (pdf)

TEM: Matkailu lukuina

Tilastokeskus: Matkailutilinpito 2020 ja matkailukysynnän arviot 2021

Visit Finland: Tietoa ja työkaluja

Visit Finland: Tilastopalvelu Rudolf