Oppisopimus

Käytännön työssä opit ammattitaidon parhaiten.

Oppisopimus on opiskelumuoto, jossa suurin osa osaamisesta ja ammattitaidosta hankitaan työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Oppiminen on yhtä laadukasta kuin oppilaitoksessa, ja opiskelijoilla on samat tutkintovaatimukset kuin vastaavaa ammatillista tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla.

 

Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimus sopii kaikille – nuorille, aikuisille, työntekijöille, alanvaihtajille sekä yrittäjille. Oppisopimuksella voit opiskella ensimmäisen ammatin, vaihtaa uraa, suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Voit solmia oppisopimuksen vaikka heti peruskoulun jälkeen.


Kuinka kauan opinnot kestävät?

Oppisopimuksen kesto vaihtelee yksilöllisesti, ja opinnot voivat kestää parista kuukaudesta kolmeen vuoteen.

Oppisopimuksella voit suorittaa esimerkiksi yksittäisen ammatillisen tutkinnon osan tai koko tutkinnon. Perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttavat muun muassa opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen.


Missä opiskelu tapahtuu?

Suurin osa opinnoista tapahtuu työpaikalla. Lisäksi opiskelija opiskelee oppilaitoksessa opettajien johdolla yleensä 1–4 päivänä kuukaudessa. Opinnot saattavat sisältää myös etäopiskelua ja -tehtäviä.


Kuka ohjaa ja tukee opiskelijaa?

Erikseen nimetty työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjaamisesta työpaikalla. Työpaikkaohjaaja voi olla esimerkiksi esihenkilö tai kollega. Lisäksi oppilaitos ja sen opettajat tukevat opiskelijaa.


Millainen on työaika ja palkkaus?

Oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelija on työsuhteessa oppisopimuksen ajan. Työstä maksetaan opintojen ajan palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti.


Millaiset jatko-opintomahdollisuudet opinnot antavat?

Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ylioppilastutkinto tai ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto.


Mitä opinnot maksavat?

Perustutkintojen suorittaminen oppisopimuksella on opiskelijalle maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista opiskelijalta voidaan periä kohtuullinen opiskelijamaksu. Lähipäivien aikana opiskelija saattaa olla oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, kuten päivärahaan tai majoituskorvaukseen.

 

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimus.fi 

Ammatilliset oppilaitokset ja paikalliset oppisopimustoimistot antavat mielellään lisätietoja.