Toimiala

Matkailu on kasvava toimiala ja yksi maailman suurimmista. Matkailu- ja ravintola-ala on työvoimavaltainen, kotimainen ja merkittävä kasvuala kaikkialla Suomessa.

Maailman matkailujärjestön UNWTO:n mukaan kansainväliset matkailijamäärät kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 2019 lähes miljardilla (525 miljoonasta 1 460 miljoonaan). Vuoden 2020 alussa alkanut koronapandemia sysäsi kuitenkin matkailijamäärät jyrkkään laskuun vuonna 2020. Kansainväliset matkailijamäärät laskivat 400 miljoonaan eli vähennystä oli noin 74 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2021 kansainväliset matkailijamäärät jäivät ennakkotietojen mukaan 415 miljoonaan eli lisääntyivät vain marginaalisesti edellisvuodesta.

Myös Suomeen ulkomailta suuntautuva matkailu kasvoi nopeasti vuoteen 2019 saakka. Suomeen ulkomaalaisista matkailijoista valtaosa tulee EU-maista. Suurin matkailijapotentiaali on silti aasialaisissa ja venäläisissä matkailijoissa. Vuonna 2020 koronapandemia käänsi sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden määrät laskuun myös Suomessa.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 28 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden vähenivät vastaavasti lähes 9 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä oli lähes neljänneksen alhaisempi kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019.

Vuonna 2019 Suomen matkailukysynnän arvo oli noin 16,3 miljardia euroa. Vuonna 2020 matkailukysyntä väheni 41 prosenttia 9,7 miljardiin euroon. Kotimaanmatkailun ansiosta matkailukysyntä elpyi vuonna 2021 arviolta 11,2 miljardiin euroon, mutta vuoteen 2019 nähden matkailukysyntä menetti vuosina 2020 ja 2021 yhteensä noin 12 miljardia euroa (Matkailukysynnän skenaariot, TEM ja Tilastokeskus 2022).

Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

Matkailu- ja ravintolatoimiala on kotimainen. Toimiala työllistää kaikkialla Suomessa ilman valtion tukitoimia. Arvonlisästä jää Suomeen 82 prosenttia, kun siitä jää viennissä keskimäärin 65 prosenttia. Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

 
Ala työllistää kaikkialla Suomessa
 • Vuonna 2020 matkailutoimialat työllistivät 128 700 henkilöä ympäri Suomen (154 100 vuonna 2019).
 • Ennen pandemia matkailutoimialoilla työskenteli 5,8 prosenttia kaikista suomalaisista työllisistä, mutta vuonna 2020 osuus laski 4,9 prosenttiin.
 • Työntekijöistä yli 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita.
 • Alan työvoiman määrä kasvoi 21 prosenttia 2006–2019 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa.
 • Toimialan työpaikkoja ei voida korvata automaatiolla merkittävästi.
 • Toimialalla on myös potentiaalia työllistää maahanmuuttajia.

 

Ala tuo verotuloja valtiolle ja kunnille
 • Matkailuala edusti ennen pandemiaa 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, mutta vuonna 2020 osuus laski 1,7 prosenttiin.

 • Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 5,3 miljardia euroa vuonna 2019 (1.5 mrd. euroa vuonna 2020). Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

 • Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron.
   
Matkailuala on merkittävä kasvuala
 • Ulkomaisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.
 • Suomessa vieraili vuonna 2019 yhteensä 8,9 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.
 • Matkailun kasvukehitys kärsi dramaattisesti koronapandemiasta vuoden 2020 maaliskuusta alkaen, mutta pandemian jälkeen erityisesti kotimaanmatkailu on elpynyt hyvin.

 • Ulkomaisten matkailijoiden määrän elpymistä erityisesti Venäjältä ja Aasiasta hidastaa Venäjän aloittaman sodan välittömät ja välilliset vaikutukset.