Toimiala

Matkailu on kasvava toimiala ja yksi maailman suurimmista. Matkailu- ja ravintola-ala on työvoimavaltainen, kotimainen ja merkittävä kasvuala kaikkialla Suomessa.

Maailman matkailujärjestön UNWTO:n mukaan kansainväliset matkailijamäärät kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 2019 lähes miljardilla (525 miljoonasta 1 460 miljoonaan). Vuoden 2020 alussa alkanut koronapandemia sysäsi kuitenkin matkailijamäärät jyrkkään laskuun vuonna 2020. Ennakkotiedon mukaan kansainväliset matkailijamäärät laskivat noin 74 prosenttia edellisvuodesta.

Myös Suomeen ulkomailta suuntautuva matkailu kasvoi nopeasti vuoteen 2019 saakka. Vuonna 2019 Suomessa vieraili arviolta 8,9 ulkomaista matkailijaa.  Suomeen ulkomaalaisista matkailijoista valtaosa tulee EU-maista. Suurin matkailijapotentiaali on silti aasialaisissa ja venäläisissä matkailijoissa. Vuonna 2020 koronapandemia käänsi sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden määrät laskuun myös Suomessa.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2020 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 25 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden vähenivät vastaavasti lähes 68 prosenttia edellisvuodesta. Matkailukysyntään syntyi noin 7 miljardin euron lovi, kun matkailukysyntä laski vuoden 2019 noin 16,1 miljardista eurosta 9–9,5 miljardiin euroon vuonna 2020 (Matkailukysynnän skenaariot, TEM 9/2020).

Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

Matkailu- ja ravintolatoimiala on kotimainen. Toimiala työllistää kaikkialla Suomessa ilman valtion tukitoimia. Arvonlisästä jää Suomeen 82 prosenttia, kun siitä jää viennissä keskimäärin 65 prosenttia. Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

 
Ala työllistää kaikkialla Suomessa
 • Matkailutoimialat työllistävät 142 100 työntekijää ympäri Suomen.
 • Ala työllistää 5,4 prosenttia suomalaisista työllisistä.
 • Työntekijöistä yli 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita.
 • Alan työvoiman määrä kasvoi 21 prosenttia 2006–2019 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa.
 • Toimialan työpaikkoja ei voida korvata automaatiolla merkittävästi.
 • Toimialalla on myös potentiaalia työllistää maahanmuuttajia.
   
Ala tuo verotuloja valtiolle ja kunnille
 • Matkailuala edustaa 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.
 • Vientiin rinnastettava matkailutulo 5,0 miljardia euroa. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.
 • Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron.
   
Matkailuala on merkittävä kasvuala
 • Ulkomaisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.
 • Suomessa vieraili vuonna 2019 yhteensä 8,9 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.
 • Suurin potentiaali on edelleen venäläisissä – myös aasialaisten matkailijoiden määrä kasvaa.
 • Matkailun kasvukehitys kärsi dramaattisesti koronapandemiasta vuoden 2020 maaliskuusta alkaen, mutta pandemian jälkeisen kasvun odotetaan olevan hyvä.

Lähde: Tilastokeskus, TAK matkailijatutkimus

*Tilastokeskuksen matkailutilinpito 11.3.2020. Matkailuvienti (ulkomainen matkailukysyntä) pitää sisällään ulkomaisten matkailijoiden Suomeen jättämän rahamäärän sekä kansainvälisen matkustajaliikenteen tuomat tulot Suomelle.

** yöpymisen sisältävät vapaa-ajan matkat ja työmatkat