Korkeakouluopinnot

Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit hakea korkeakouluopintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

 

Restonomi

Ammattikorkeakoulussa alan tutkinto on nimeltään restonomi (AMK). Lukion tai ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa hakuoikeuden restonomiopintoihin.

Restonomikoulutuksessa voit erikoistua esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alaan, matkailu-, ravintola- ja tapahtumaliiketoimintaan tai ruokatuotantoon.

Opinnoissa perehdyt muun muassa palveluliiketoimintaan etenkin matkailun ja ravitsemisalan näkökulmasta, palvelumuotoiluun ja erilaisiin asiakasryhmiin, johtamiseen sekä talouteen. Käytännönläheisten opintojen aikana teet monia projekteja yhteistyössä eri yritysten kanssa.

 

Restonomi YAMK

Kun sinulle on kertynyt työkokemusta restonomiksi valmistumisen jälkeen vähintään kaksi vuotta, voit hakea suorittamaan restonomi (ylempi AMK) -tutkintoa.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot vastaavat yliopistojen maisteriopintojen tasoa ja antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot (lisensiaatti tai tohtori).

 

Yliopisto-opinnot

Matkailu- ja ravitsemisalaan liittyviä opintoja voi suorittaa myös yliopistoissa. Yliopistosta riippuen voit opiskella esimerkiksi kauppa-, hallinto-, elintarvike- ja ravitsemustieteitä tai matkailututkimusta.