Matkailun luonne vaatii globaaleja ilmastoratkaisuja

Ilmastonmuutoksen torjunta on matkailualalle elintärkeä tavoite, ja ala osallistuu siihen omalta osaltaan. Suomen ilmastotavoitteiden asettelussa on kuitenkin perustavanlaatuinen ongelma matkailun kansainvälisen luonteen takia.

Muita maita tiukemmat ja kustannuksia enemmän kasvattavat toimenpiteet heikentävät Suomessa toimivan matkailualan kilpailukykyä. Pahimmillaan ne johtavat kotimaanmatkailun vähentymiseen ja sen korvautumiseen yhä enemmän ulkomaille suuntautuvilla matkoilla. Tämä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta aivan väärä kehitys. Siksi toimenpiteiden tulee olla vähintään Eurooppa-tasoisia, mieluummin vielä laajemmin velvoittavia.

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Valmistelun perusteella vaikuttaa siltä, että tavoitteet aiotaan saavuttaa suurelta osin henkilöautoliikenteen päästöjä alentamalla korottamalla sen kustannuksia merkittävästi.

Muita maita tiukemmat toimet johtavat pahimmillaan kotimaanmatkailun korvautumiseen ulkomaanmatkoilla. Tämä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta aivan väärä kehitys.

Suomi on kuitenkin pitkien etäisyyksien harvaanasuttu maa, eikä julkinen liikenne ole meillä samalla tasolla kuin tiheästi asutuissa Manner-Euroopassa. Kotimaanmatkailu perustuu pitkälti oman henkilöauton käyttöön, koska määränpäähän pääsemiseen tai siellä liikkumiseen ei usein ole muita vaihtoehtoja.

Keinoina puolitustavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu muun muassa kilometriveroa, tietulleja, polttoaineiden päästökauppaa ja polttoaineverojen korotuksia. Ne tekisivät henkilöautolla ajamisesta yhä kalliimpaa. Tämä kasvattaisi edelleen kotimaanmatkailun hintaeroa ulkomaanmatkailuun verrattuna. Vaikutusta lisäisi erityisesti se, että ulkomaanliikenteessä käytetyt polttoaineet ovat verovapaita. Liikenteen veroista vuotuinen kiinteä ajoneuvovero on kotimaan matkailun ja työmatkailun kannalta neutraali vero.

Oikea tapa päästöjen puolittamiseen on luoda autoilijoille positiivisia kannusteita hankkia vähäpäästöisempiä autoja sekä edistää sähköautojen suurteholatauspisteiden markkinaehtoista lisääntymistä liikenneasemilla ja maanteiden varsilla olevissa palveluyrityksissä.

Lentoliikenteen merkitys Suomen matkailualalle on ratkaisevan tärkeä. Ilman Finnairin tarjoamia hyviä lentoyhteyksiä Euroopasta ja Aasiasta Suomeen matkailuala ei voi toimia. Finnairin selviäminen koronakriisistä on matkailualan yrityksille välttämätöntä. Suomen lentoliikenteelle ei voida asettaa uusia ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä velvoitteita muuten kuin kansainvälisillä päätöksillä, jotka koskevat myös Finnairin kilpailijoita.