Materiaalitehokkuus

Ravintola-ala on mukana elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jolla tavoitellaan parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä. MaRa on allekirjoittanut toimialakohtaisen sitoumuksen ja kannustaa jäseniään osallistumaan omilla yrityskohtaisilla sitoumuksillaan.

 

Mikä materiaalitehokkuuden sitoumus on?

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus on valtiovallan ja elinkeinoelämän välinen vapaaehtoinen sitoumus, joka tähtää ympäristöystävälliseen ja kannattavaan toimintaan. MaRan jäsenyritys voi osallistua siihen omalla yrityskohtaisella sitoumuksellaan. Siinä yritys sitoutuu tekemään konkreettisia materiaalitehokkuustoimia ja raportoimaan tuloksista vuosittain.

Yrityskohtaiset tavoitteet

Yritykselle sitoumus on joustava, sillä se voi itse määritellä tavoitteensa ja toimenpiteensä, kunhan ne toteuttavat sitoumuksen päätavoitteita. Alla on esimerkkejä mahdollisista materiaalitehokkuustoimista.

Yritys voi esimerkiksi

 • selvittää ruokahävikin tai elintarvikejätteen syntymisen syitä ja pohtia vähentämisen keinoja
 • kehittää menekinseurantaa ja tuotannonsuunnittelua hävikin määrän vähentämiseksi
 • hyödyntää erilaisia hinnoittelutapoja ja myyntikanavia hävikin synnyn ehkäisyssä
 • kartoittaa materiaalitehokkuutta parantavia toimia esimerkiksi teettämällä materiaalikatselmuksen
 • kehittää tai tuoda valikoimiinsa ympäristön kannalta hyviä take away -pakkauksia
 • korvata kuluttajapakkauksissaan fossiilisista muovia uusiutuvilla tai kierrätysraaka-aineesta valmistetuilla materiaaleilla
 • järjestää sisäistä koulutusta henkilöstölle materiaalitehokkuutta parantavista työtavoista
 • viestiä kuluttajille ruokahävikin vähentämisestä
 • viestiä kuluttajille käyttämistään pakkauksista, niiden kierrätyksestä sekä niiden ympäristövaikutuksista


Elintarvikealan sitoumuksen kaikille yhteiset päätavoitteet ovat 1.materiaalitehokkuudella parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä ja 2. tietoisuus materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista ja keinoista lisääntyy elintarvikeketjussa ja kuluttajien keskuudessa.


Miksi liittyisin sitoumukseen?

 • Sitoumukseen liittyminen auttaa systematisoimaan yrityksen työtä materiaalitehokkuuden hyväksi. Se auttaa tiivistämään toimenpiteet mitattaviksi tunnusluvuiksi.

 • Kun toimet onnistuvat, voidaan saavuttaa tuntuvia taloudellisia hyötyjä, kuten kustannussäästöjä.

 • Yritys voi hyödyntää sitoumustoiminnan tuomaa näkyvyyttä asiakas- ja sidosryhmäviestinnässään.

 • Sitoumus on osoitus yrityksen edelläkävijyydestä ja aktiivisuudesta ympäristötavoitteiden edistämisessä.
   


Miten liityn?

Yritys liittyy sitoumukseen Sitoumus 2050-sivustolla.  Sivustolla on ohjeet liittymiseen.

Liittymisen yhteydessä Motivan helpdesk-palvelu käy yrityksen kanssa läpi tavoitteet ja toimet, joilla niihin tähdätään.

 

Miten raportoin?

Yritys raportoi tekemistään toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista vuosittain Sitoumus2050-sivustolla. Se voi valita, onko raportti julkinen.

Mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet ovat toivottavia. Mittari voi olla esimerkiksi

 • ruokahävikin vähenemä (t)
 • elintarvikejätteen vähenemä (t)
 • kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (t CO2-ekv)
 • kustannussäästö (€)

Alussa tavoite voi olla, että selvitetään asiaa ja asetetaan lähtötaso. Myöhemmin asetetaan vähennys-/säästötavoite lähtötasoon nähden.

Mitattavien tavoitteiden lisäksi sitoumuksessa voi olla laadullisia, ei-mitattavia tavoitteita, esimerkiksi järjestetään koulutus henkilöstölle tai tiedotuskampanja asiakkaille.

Omia materiaalitehokkuustoimia suunnitellessa kannattaa tutustua taulukkoon Määritelmät, toimenpiteet ja mittarit. Siinä kuvataan luokat, joiden avulla toimenpiteet raportoidaan. Yritys voi itse lisätä toimenpideluokkien alle omia toimenpiteitä.

 

Sitoumus on työkalu matkalla kohti kestävää kehitystä

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen osapuolet ovat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä MaRa, Elintarviketeollisuusliitto ja Päivittäistavarakauppayhdistys. Käytännön koordinoijana sitoumuksessa on Motiva.

Sitoumus on osa muun muassa kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa, Agenda2030-toimintaohjelmaa sekä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

MaRalle tärkeä syy sitoumukseen liittymiseen oli, että yritysten vapaaehtoinen toiminta materiaalitehokkuuden, kiertotalouden ja hiilineutraalisuuden hyväksi auttaa vähentämään yhteiskunnallista tarvetta pakottavaan sääntelyyn.

Sitoumuskausi on viisivuotinen, se kattaa vuodet 2022–2026. Yritys voi liittyä mukaan milloin tahansa kauden aikana.

 

Lisää tietoa

Motiva: lisätietoa sitoumuksesta, edellisen kauden tuloksia ja yritysten materiaalitehokkuustekoja

Sitoumus2050: liittyminen, liittymisohjeet

Vitriini: Hävikki hallintaan prosessin joka vaiheessa. Yritysesimerkki Compass Groupin sitoumuksesta.

Marjaana Ingervo

Asiantuntija

09 6220 2013
marjaana.ingervo@mara.fi