Harmaan talouden torjuntaa on vahvistettava

Harmaalla taloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa yritys laiminlyö yhteiskunnalliset velvoitteensa ja hankkii laitonta kilpailuetua muiden yritysten, työntekijöiden ja valtion kustannuksella.

Harmaa talous ilmenee muun muassa verojen maksamatta jättämisenä, muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden laiminlyöntinä ja työehtojen räikeänä polkemisena. Harmaan talouden yrittäjä voi hinnoitella palvelunsa merkittävästi rehellisesti toimivia yrityksiä halvemmiksi, ja saa näin toiminnallaan laitonta etua. Muut yrittäjät, työntekijät ja veronmaksajat maksavat harmaan talouden yrittäjän vastuuttomasta toiminnasta aiheutuvat kulut.

Harmaan talouden torjumisesta hyötyvät rehelliset yrittäjät, työntekijät ja yhteiskunta verotuloina.

Pahimmillaan harmaa talous ilmenee työntekijöiden alistamisena. Työntekijä on usein tällaisissa tilanteissa alisteisessa asemassa yrittäjään verrattuna. Yrittäjä maksaa työntekijälle palkkaa selvästi alle alan yleissitovan työehtosopimuksen ja teettää hänelle kohtuuttoman määrän työtunteja – usein myös ilman lakisääteisiä lomia.

Harmaan talouden liikevaihdon määräksi on arvioitu ravintola-alalla Suomessa noin 8–10 prosenttia alan liikevaihdosta. Se tarkoittaa noin 500 miljoonaa euroa vuodessa, josta valtio ei saa verotuloja. Harmaan talouden torjunnassa ravintola-alalla on onnistuttu varsin hyvin, sillä monessa muussa Euroopan maassa harmaa talous on huomattavasti suurempaa.

Asiakkaalle harmaa talous näkyy yleistä hintatasoa merkittävästi alempina hintoina muuten kuin markkinointiluonteisesti.


Reaaliaikatalous torjuu harmaata taloutta

Reaaliaikatalous eli yritysten taloushallinnon digitalisoiminen on Suomessa viivästynyt. Tavoitteena on sujuvoittaa sähköisten tositteiden liikuttamista, arjen taloushallintoa ja tietojenvaihtoa yritysten välillä ja viranomaisten kanssa. Pohjoismaihin pyritään rakentamaan liiketoiminta-alue, jossa liiketoimintaan liittyvät tiedot liikkuvat automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti.

Läpinäkyvä tiedonkulku estäisi kilpailuvääristymää.

Reaaliaikatalouden sähköisen tietojenvaihdon läpinäkyvyys auttaa estämään kilpailuvääristymiä ja helpottaa verohallinnon harmaan talouden valvontaa. Kuluttajien kanssa käytävän kaupan ja välitystalouden rahavirrat välittyvät verottajalle automaattisesti, mikä vähentää mahdollisuuksia jättää myyntejä ilmoittamatta.