Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman tulokset

Matkailu- ja ravintola-ala on ollut mukana energiatehokkuussopimuksessa jo vuodesta 2008. Nykyinen sopimuskausi kattaa vuodet 2017–2025. Alan toimenpideohjelmaan oli vuoden 2020 lopussa liittynyt 36 yritystä ja 144 raportoivaa toimipaikkaa.

 

2017–2019

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten yhteenlaskettu tavoite on tehostaa vuotuista energiankäyttöä vuoden 2025 loppuun mennessä 31 GWh. Vuoden 2019 lopussa säästötavoitteesta oli saavutettu 35 %. Toteutettuja energiatehokkuustoimia kertyi 93 kpl ja investointeja tehtiin 1,1 miljoonan euron arvosta. Näin vuosittain energiaa saadaan säästymään 11 GWh, kustannussäästöjä saavutetaan 0,6 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjä aiheutetaan 2 kilotonnia vähemmän.

 


Energiatehokkuussopimusten tulokset vuosina 2017–2019 (Matkailu- ja ravintola-alan osalta sivuilla 27–28)

 

2018

Yritysten raportoima energiankulutus vähentyi kahdeksan prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutettujen toimenpiteiden säästöt olivat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöjä raportoitiin vuonna 2018 yli neljäsosa (27 %) enemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2018 voimassa olevien toteutettujen toimenpiteiden vuotuinen kustannussäästö oli 0,64 miljoonaa euroa. Yhteensä koko kaudella säästettiin 0,93 miljoonaa euroa.

Sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteistä 67 prosenttia oli teknisiä. Säästöstä 43 prosenttia saavutettiin teknisillä toimenpiteillä.

 

2017

Matkailu- ja ravintola-alan vuoden 107 toimenpideohjelman yhteenvedon mukaan ohjelmaan kuuluneiden yritysten energiankulutus vuonna 2017 oli 22 prosenttia pienempi kuin edellisen sopimuskauden 2016 lopussa.

Yritysten raportoidut säästöt kasvoivat verrattuna edellisellä sopimuskaudella keskimäärin vuosittain toteutettuihin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Sen sijaan toimenpiteiden määrä ja investoinnit vähentyivät edelliseen kauteen verrattuna.