Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman tulokset

Matkailu- ja ravintola-ala on ollut mukana energiatehokkuussopimuksessa jo vuodesta 2008. Nykyinen sopimuskausi kattaa vuodet 2017-2025. Alan toimenpideohjelmaan oli vuoden 2018 lopussa liittynyt 31 yritystä ja 191 raportoivaa toimipaikkaa.

 

2018

Yritysten raportoima energiankulutus on vähentynyt 8 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Toteutettujen toimenpiteiden säästöt ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöjä raportoitiin vuonna 2018 yli neljäsosa (27 %) enemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2018 voimassa olevien toteutettujen toimenpiteiden vuotuinen kustannussäästö on 0,64 miljoonaa euroa. Yhteensä koko kaudella on säästetty 0,93 miljoonaa euroa.

Sopimuskaudella toteutetuista toimenpiteistä 67 prosenttia on teknisiä. Säästöstä 43 prosenttia on saavutettu teknisillä toimenpiteillä.

Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman tulokset 2018

 

2017

Matkailu- ja ravintola-alan toimenpideohjelman yhteenveto vuodelta 2017 kertoo, että ohjelmaan kuuluneiden yritysten energiankulutus vuonna 2017 oli 22 pronsenttia pienempi kuin edellisen sopimuskauden lopussa 2016.

Yritysten raportoidut säästöt kasvoivat verrattuna edellisellä sopimuskaudella keskimäärin vuosittain toteutettuihin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Sen sijaan toimenpiteiden määrä ja investoinnit vähentyivät edelliseen kauteen verrattuna.