Hiihtokeskusala

Tämän sivun alle on koottu hiihtokeskusalan työehtosopimus, työsuhdeasiatietoja ja lomakkeet.

Löydät sivustolta hiihtokeskusalan ajantasaisen työehtosopimuksen ja MaRan laatiman ohjeen siitä. Sivuilla on myös tieto viimeisistä palkankorotuksista. 

Hiihtokeskusalan erilaiset lomakkeet on koottu yhdelle sivulle, mistä ne löytyvät näppärästi.

Lisäksi löydät sivuilta monipuolisesti tietoa työsuhdeasioista.

Työsopimus-sivulla kerrotaan, mitä työnantajan ja työntekijän on työsopimusta tehdessään otettava huomioon työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta johtuen. Työaika-sivulla kerrotaan alalla pääsääntöisesti noudatettavasta jaksotyöaikajärjestelmästä.

Vuosilomaa käsittelevillä sivuilla käydään läpi vuosilomapäivien ansainta, vuosiloman antaminen, vuosiloman siirtyminen työntekijän sairastuessa ja vuosilomapalkan määräytyminen.

Sivuilla käydään läpi myös työntekijän eri syistä johtuvat poissaolot ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät määräykset.

Edellä mainittujen työsuhdeasioiden lisäksi sivuilta löytyy opastusta

  • luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintaan liittyen
  • yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen
  • ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyen
  • työsuhteen ongelmatilanteisiin
  • työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyen
  • tilaajavastuuseen liittyen
  • nuoriin työntekijöihin liittyen
  • työsuhteen tietosuojaan liittyen.