Vastuullisuus

Matkailu- ja ravintola-alalla toimivat yritykset ovat hyvin erityyppisiä: yrityksiä on pienistä yhden hengen ohjelmapalveluyrityksistä isoihin kansainvälisiin toimijoihin. Vastuullisuus toteutuu eri tavalla erilaisissa yrityksissä. Se on kaiken kokoisten yritysten asia, mutta sen sisältöön vaikuttavat keskeisesti yrityksen koko ja toimintaympäristö. Yhteistä alan vastuullisuudelle on, että se on konkreettista ja yhteydessä jokapäiväiseen liiketoimintaan.

MaRa edistää vastuullisuuden käytänteitä ja edellyttää jäseniltään vastuullisuutta

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa tukee ja neuvoo jäsenyrityksiään vastuullisuusasioissa. Jäseneksi hyväksytään ainoastaan yritys, joka on huolehtinut viranomaisvelvoitteistaan. Hakiessaan jäsenyyttä yrityksen on valtuutettava verohallinto antamaan MaRalle tiedot verovelkatodistuksesta. Lisäksi MaRa tarkistaa yrityksen tiedot eläkevakuutusyhtiöstä ja Valviralta.

MaRa työskentelee alan harmaan talouden vähentämiseksi. MaRa on kehittänyt yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa lukuisia vastuullisuutta tukevia käytänteitä. MaRa on liittynyt Energiatehokkuussopimukseen ja on yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen.
Kerromme näillä sivuilla esimerkkejä vastuullisesta liiketoiminnasta ja hyvistä vastuukäytänteistä alan yrityksissä.