Alan ympäristömerkit ja ympäristösertifikaatit

Puhdas luonto on matkailualalle elinehto. MaRan jäsenyritykset tekevät jatkuvaa työtä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vastuu ympäristöstä tarkoittaa matkailu- ja ravintola-alan yrityksille luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän ja ruokahävikin vähentämistä ja muiden ympäristöhaittojen ehkäisyä.

Matkailu- ja ravintola-alalla on käytössä mm. pohjoismainen Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Green Key -ympäristömerkki. Tapahtumilla on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Lisäksi alalla on käytössä sertfioituja järjestelmiä kuten ympäristösertifikaatti ISO 14001.

 

Joutsenmerkki tekee hyvien valintojen tekemisen helpoksi 

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Joutsenmerkki on EU-ympäristömerkin ohella toinen Suomen kahdesta virallisesta tyypin I ympäristömerkistä. Joutsenmerkin tunnistaa  yhdeksän suomalaista kymmenestä ja se on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä. Merkkiä voi hakea hotellille, ravintolalle tai kongressikeskukselle. Joutsenmerkin saanut yritys ottaa ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioon ja täyttää tiukat vaatimukset. Vaatimuksissa huomioidaan ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti ja keskitytään mm. energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen, jätteiden määrän pienentämiseen sekä vastuullisiin raaka-aineisiin ja hyödykkeisiin. Sustainable Travel Finland -ohjelma on hyväksynyt Joutsenmerkin yhdeksi ohjelman edellyttämistä ympäristösertifikaateista.

Joutsenmerkki on julkaissut uudistetut kriteerit ravintoloille ja kongressikeskuksille sekä hotelleille ja majoituspalveluille.  
 

EU-ympäristömerkki – koko Euroopan yhteinen ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. EU-ympäristömerkki on Joutsenmerkin ohella toinen Suomen virallisista tyypin I ympäristömerkeistä. Merkkiä voi hakea majoituspalveluille sekä leirintäalueille. EU-ympäristömerkityssä majoitusliikkeessä suositaan uusiutuvaa energiaa ja ympäristömerkittyjä tuotteita, vähennetään energian- ja vedenkulutusta ja minimoidaan jätteiden määrää. Sustainable Travel Finland -ohjelma on hyväksynyt EU-ympäristömerkin yhdeksi ohjelman edellyttämistä ympäristösertifikaateista.
 

Green Key rakentaa kestävää matkailua

Green Key on kansainvälinen kestävää matkailua edistävä ohjelma ja ympäristömerkki. Sen on saanut jo yli 2 300 majoitusalan yritystä 46 maassa. Ensimmäiset suomalaiset hotellit ovat saaneet Green Key -ympäristömerkin. Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu majoitusalalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.
 

Energiatehokkuus

MaRa on mukana työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton luomassa energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on energian käytön vapaaehtoinen tehostaminen. Energiatehokkuussopimukseen liittyvä matkailu- ja ravintola-alan yritys tekee liittymissopimuksen MaRan kanssa. Siinä se sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään aina kun se on mahdollista ja raportoimaan siitä säännöllisesti. Lue lisää.

Energiatehokkuutta käsittelevät oppaat ja julkaisut

 
Arjen tekoja ympäristön hyväksi

Alan asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat yhä valveutuneempia ympäristökysymyksissä. Asiakkaat voivat itse omilla valinnoillaan vaikuttaa merkittävästi ympäristön kuormittumiseen. Auta yritystä toimimaan kestävällä tavalla esimerkiksi käyttämällä vettä järkevästi, pyytämällä uuden pyyhkeen vain tarvittaessa ja ottamalla buffet-pöydässä lautasellesi ruokaa vain sen verran, mitä syöt.