MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain muuttamisesta

26.4.2021

Lausunto valtioneuvostolle rajoitustoimien ja -suositusten purkamisesta

16.4.2021

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista covid-19-epidemian vuoksi

12.4.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien tapahtumatakuuta

7.4.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta

31.3.2021

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

29.3.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen muuttamisesta

25.3.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

24.3.2021

Korjaus lausuntoon eduskunnan talousvaliokunnalle sulun aikaisista korvauksista

19.3.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle sulun aikaisista korvauksista

19.3.2021

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja talousvaliokunnalle tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:stä

16.3.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

12.3.2021

MaRan vetoomus vuokranantajille

4.3.2021

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

3.3.2021

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain 16 ja 22 § muuttamisesta

3.3.2021