MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien hallituksen kustannustukiesitystä

18.3.2022

Lausunto Ruokavirastolle elintarviketoiminnan elintarvikehygieniaa koskevasta ohjeesta

14.3.2022

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle ravintoloiden koronarajoituksista

7.3.2022

Lisälausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kustannustuesta

22.2.2022

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kustannustuesta

17.2.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle koskien vuoden 2022 lisätalousarviota

11.2.2022

Lausunto TEMille kustannustukea koskevasta lakiesityksestä

3.2.2022

Lausunto oikeuskanslerille osallistumisoikeuksien toteutumisesta ravintolarajoituksia koskevien asetusten valmistelussa

31.1.2022

Kantelu oikeuskanslerille Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan ravintolarajoituksista

21.1.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta

13.1.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ravitsemistoiminnan rajoittamisesta

17.12.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua

10.12.2021

Lisälausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain ja liikenteen palvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

10.12.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta

10.12.2021

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien tieliikenteen päästökauppaa

3.12.2021