MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkatuotteiden vähittäismyynnistä annetun asetuksen muuttamisesta

25.10.2021

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä arpajaislain muuttamisesta

19.10.2021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle covid-19-todistuksen esittämisen poikkeuksia koskevasta asetusluonnoksesta

14.10.2021

Kantelu oikeuskanslerille Satakunnan ravintolarajoituksista

11.10.2021

MaRan kantelu valtioneuvoston toiminnasta Satakunnan ravintolarajoituksia koskevassa asiassa

11.10.2021

Tapahtumatakuun korvausvaiheen haku avautuu 15.9.

8.9.2021

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle kansallisen tieliikenteen päästökaupasta

31.8.2021

Lausunto oikeusministeriölle EU:n ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

27.8.2021

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Kymsoten toiminnasta

11.8.2021

Esitys kustannustuesta 1.6.2021 jälkeen syntyneiden menetysten korvaamiseksi

10.8.2021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston asetuksesta koskien poikkeamista covid-19-todistuksen ja -testin esittämisvelvollisuudesta

2.7.2021

MaRan kantelu oikeuskanslerille

18.6.2021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain ja rikoslain 44 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

1.6.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tapahtumatakuusta

30.4.2021

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

30.4.2021