MaRa - Lausunnot ja kannanotot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle polttoaineen jakeluvelvoitteesta

9.8.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

20.6.2022

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle koronapassin käytön rajoittamisesta ja ravintolarajoitusten jatkamisesta

17.6.2022

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle kuluttajasuojalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta

1.6.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle verotuksesta lentoliikenteen päästöohjauksessa

31.5.2022

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2023–2026

30.5.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

24.5.2022

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kuljetusyritysten määräaikaista polttoainetukea koskevan lain hallituksen esityksen luonnoksesta

20.5.2022

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksesta

18.5.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle kuluttajasuojalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta

5.5.2022

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle koskien valtioneuvoston asetuksen luonnosta harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

5.5.2022

Lausunto ympäristöministeriölle uutta rakennuslakia koskevasta hallituksen esityksestä

22.4.2022

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kaivoslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta

12.4.2022

Lausunto oikeusministeriölle koskien matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelua

11.4.2022

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sähköautojen latausverkostonkehittämisestä

22.3.2022