MaRa - Hyötytietoa matkailu ja ravintola-alan yrityksille

MaRan jäsenmaksut siirretty syksyyn

Yrityssaneerauksen pääkohdat

Yrityssaneerauslaki on tarkoitettu taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan edellytysten turvaamiseen ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseen.

Yrittäjille työmarkkinatukea

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Lomautukset käytännössä – koronaviruksen aiheuttama palveluiden kysynnän vähentyminen alle 20 työntekijän yrityksissä

Ohjeita liittyen koronavirukseen

Ruoan toimittaminen kauppaan myytäväksi

Koronavirukseen liittyvänä poikkeusaikana ravintolasta saa toimittaa ruoka-annoksia ja pakattua ruokaa kauppoihin myytäväksi ilman määrärajoituksia.

MaRan vetovoimatyöryhmien aloitus siirtyy syksyyn 2020

Ravintoloiden aukiolon rajoittaminen 31.5.2020 asti

Kielto ei koske henkilöstöravintoloita. Kaikki ravitsemisliikkeet voivat myös jatkaa ruoan take away -myyntiä.

Liikehuoneiston vuokrauksessa voi vedota kohtuullistamiseen

Määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin

Business Finland tarjoaa rahoitusta osakeyhtiöille

Liikkumisvapauden rajoittaminen - Uudenmaan maakunta

Valmiuslain 118 §:n mukaisesti henkilöiden liikkumista rajoitetaan Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta 27.3.–19.4.2020.

Verohallinto tukee koronakriisissä olevia yrityksiä

Ulosmyynti ja henkilöstöravintolat suljetulle piirille sallitaan

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta otti kantaa vakuutuksiin – Epidemiavakuutus ei korvaa yleistä liiketoiminnan vaikeutumista

Temporary changes to the collective agreements between MaRa and PAM

Guidelines concerning the novel coronavirus

Yt-lain mukaisista neuvotteluajoista poikkeaminen kriisitilanteessa

Poliisi kieltää yleisötilaisuudet – ravintoloiden ja hotellien toimintaa ei kielletä

Ravintoloiden ja hotellien toiminnan kieltäminen voi olla mahdollista myöhemmin, jos otetaan käyttöön tiukempia valmiuslakiin liittyviä toimia.

Työnteon estyminen viranomaismääräyksen vuoksi

Vakuutusyhtiöiden tulkinta: Epidemiavakuutus ei kata koronavahinkoja

Hallituksen tiedotustilaisuus koronaviruksesta 16.3.

Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta sovittu kesiksi 2020 ja 2021

Kesäharjoittelu on mahdollinen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa MaRan jäsenyrityksissä

Verohallinnolta uusi ohje matkailualan arvonlisäverotuksesta

Asiakasjärjestöt kartoittavat kevään aikana allergeenitietoja

Vetovoimatyöryhmät starttaavat

Ravintola-alan vetovoimaisuutta pyritään lisäämään ympäri maata perustettavien työryhmien avulla.

Pakattujen elintarvikkeiden pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta ohjeet

Velvoitetta koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa huhtikuun alussa.

MaRalta ohjeet hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan yleiskorotuksista ja palkkataulukoista

Muiden toimialojen lakkojen henkilöstövaikutukset

PAMilta lakkovaroitus kaupan alalle ja kiinteistöpalvelualalle

Brexit – Britannian kansalaiset ja työnteko-oikeus

Mobiiliajokortin sisältävän Autoilija-sovelluksen beta poistuu käytöstä

Sovelluksesta rakennetaan jo uutta versiota.

Elintarvikelaki muuttui vuodenvaihteessa

Uusi laki vastaa joulukuusta 2019 lähtien sovellettua EU:n valvonta-asetusta.

MaRalta ohjeet hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan uusista työehtosopimuksista

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020 – Mikä muuttuu?

Traficom päivittänyt tienvarsimainontaa koskevat määräykset

Englanninkielistä perehdytysmateriaalia tarjolla verkossa ilmaiseksi

Matkailudiili-hanke on tuottanut matkailuyritysten avuksi muun muassa verkkokurssit työnantajalle ja työntekijälle.

MaRa on julkaissut uuden ohjeen: Näin informoin tallentavasta kameravalvonnasta

Teollisuusliiton lakon ja Metsäteollisuuden työsulun henkilöstövaikutukset - lue jäsenohje

Työvoiman käytön rajoittamista ohjaavat tietyt lain määräykset, jotka työnantajan on huomioitava.

PAM on ilmoittanut tukitoimenpiteistä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimusneuvotteluiden tukemiseksi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on julistanut käsittelykiellon, joka koskee Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyä Postin palvelupisteissä eli nk. asiamiesposteissa.

Latauspisteiden rakentamisvaatimus kohtuuton

Näin talviaikaan siirtyminen vaikuttaa anniskeluaikaan ja palkanmaksuun

Kelloja siirretään tunti taaksepäin lokakuun viimeisenä viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Jätteen lajitteluvelvoite laajenemassa

Jätelain uudistusta pohtinut työryhmä ehdottaa biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräyksen laajentamista.

Jätelain uudistuksen toisen vaiheen lakimuutokset voimaan 1.1.2020

Ennakkoarvio vuoden 2020 sosiaalivakuutusmaksuista

Vinkkejä yrityksille TET-jaksoista

TET-jaksolla on suuri rooli alan vetovoimatyössä: se innostaa oppilaita hakemaan töihin matkailu- ja ravintola-alalle ja opiskelemaan alan oppilaitoksiin.

Makoisaduuni.com mara-alan yritysten apuna työvoiman saatavuudessa

Portaali toimii virtuaalisena neuvontapisteenä matkailu- ja ravintola-alan työnantajille ja alasta kiinnostuneille työnhakijoille.

Työsuojeluhenkilöstön ja luottamusmiesten vaalit syksyllä 2019

Mikä on hotelliaamiaisen veron peruste arvonlisäverotuksessa?

Verottaja on antanut ohjeen majoitustoiminnan arvonlisäverotuksesta.

Venäläisten viisumihakemusten vaatimuksista uutta tietoa

Venäläisten viisumihakemuksia koskevat ohjeistukset on nyt päivitetty.

Vahvaa tunnistautumista koskeva vaatimus uhkaa pysäyttää korttimaksuja – ota yhteyttä maksupalveluntarjoajaasi ja selvitä vaadittavat muutokset

Vahvaa tunnistautumista edellytetään 14.9.2019 alkaen esimerkiksi, kun maksukortilla tehdään ostoksia verkkoympäristössä.

Venäläisten viisumihakemusten liitevaatimuksiin kiristyksiä 1.9. alkaen

Suomi ryhtyy noudattamaan EU - maiden yhtenäistä käytäntöä.

Yrityksen omistajien tiedot ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Vaatimus osakepääomasta poistunut 1.7.2019 alkaen

Muutoksen tavoitteena on helpottaa ammatin harjoittamista ja pienimuotoista yritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta.

Lihan alkuperä mukaan Oiva-tarkastuksiin

Ruokavirasto on päivittämässä Oiva-tarkastusohjeita heinäkuussa.

Matkailu- ja ravintola-ala yläkoululaisten suosikki

Suomen yläkoululaiset pitävät matkailu- ja ravintola-alaa mieluisimpana toimialana, kertoo tuore Kun koulu loppuu -tutkimus.

Ilmainen energianeuvonta auttaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kysymyksissä

Energianeuvoja antaa pk-yrityksille ilmaiseksi neuvoja, miten pääsee liikkeelle energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä.

Tupakkatuotteita voi myydä ilman tunnistekoodeja 20.5. jälkeenkin – aikaraja 19.7.2019

Tunnistekoodien hakemiseen liittyen MaRaan on tullut jonkin verran yhteydenottoja jäsenyrityksiltä

Tupakan myynnin tunnistekoodeja haettava toukokuussa

Tunnistekoodeja on haettava sekä toiminnanharjoittajalle että toimipaikalle.

Ravitsemisalan työpaikkoihin kohdennettuja työsuojelutarkastuksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkastaa kesän aikana yhteensä noin sata ravitsemisalan kesätyöpaikkaa.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän tunnisteiden antajaksi nimetty Allexis s.r.o.

Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2019

Tunnetko ravitsemussitoumuksen?

Ravitsemussitoumus on toimintamalli, joka kannustaa ruoka-alan toimijoita tukemaan kuluttajia terveellisten valintojen tekemisessä.

Lahjakorttien arvonlisäverokohtelu on muuttunut

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää tunnistekoodien hankkimista

Tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyjillä 20.5.2019 alkaen ja kaikilla tupakkatuotteiden vähittäismyyjillä 20.5.2024 alkaen.

Marava-alan työehtosopimusten palkankorotukset 1.5.2019

Toisen sopimusvuoden palkankorotus tulee voimaan 1.5. Työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 asti.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.5.2019

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen toisen sopimusvuoden palkankorotus tulee voimaan 1.5.2019. Sopimus on voimassa 31.3.2020 asti.

THL päivittänyt ohjeensa salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

Ruokavirasto muistuttaa listerian vaaroista

Lihan alkuperämaa ilmoitettava kirjallisesti toukokuun alusta alkaen

Uusi tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

Järjestyksenvalvontayrityksille myönnetty siirtymäaika luvan hakemiselle päättyy

Anniskelu- ja hygieniapasseihin yhtenäinen käytäntö: Listauksen esittäminen riittää