Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä on tuottanut uutta käytännönläheistä ergonomia-aineistoa ravintoloihin. Vapaasti ladattavissa olevat digijulkaisut sopivat hyvin hyödynnettäväksi esimerkiksi perehdytyksen tukena tai turvallisuustuokion aiheena.

Ergonomia- ja taukojumppavinkkejä voi tulostaa työpaikan taukotilaan muistuttamaan terveellisistä työtavoista  ja palautumisen tärkeydestä.

TTK muistuttaa, että oikeat ja turvalliset työtavat, apuvälineiden käyttäminen sekä palauttavat taukoliikkeet vähentävät haitallista fyysistä kuormittumista, rasitusvammojen syntymistä sekä tapaturmariskiä. Lisäksi ne edistävät työn sujuvuutta ja työntekijän hyvinvointia. Työntekijää on opastettava terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä käyttämään sopivinta apuvälinettä kussakin tilanteessa.

 

TTK:n aineistot