Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on antanut suosituksen henkilön kuvan käytöstä markkinoinnissa. Lautakunnan suosituksessa korostetaan, että markkinoijalla on aina oltava asianomaisen henkilön suostumus, jos henkilö on tunnistettavissa mainoksesta tai muusta markkinointimateriaalista.

Suositeltavaa on, että markkinoija ja kuvan kohteena oleva henkilö tekevät kirjallisen sopimuksen henkilön kuvan käytöstä markkinoinnissa. Kirjallisen sopimuksen etuna on, että se lisää sopimussuhteen selvyyttä.

Suosituksessa muistutetaan, että markkinoijan on otettava huomioon myös valokuvaajan oikeus ottamaansa valokuvaan ja mahdolliseen tekijänoikeussuojaan. Lisäksi on syytä huomata, että lainsäädäntö rajoittaa alaikäisten käyttämistä markkinoinnissa.

 

Keskuskauppakamarin tiedote