Kansainvälinen komponenttipula on viivästyttänyt Veikkauksen myyntipäätelaitteiden uudistamista. Uuden arpajaislain edellyttämiä teknisiä muutoksia on mahdoton tehdä alkuperäisen siirtymäajan puitteissa. Kuponkipelien pakollisen tunnistautumisen siirtymäaikaa on välttämätöntä pidentää vuoden 2023 loppuun.

Vuoden 2022 alussa voimaan tulleessa arpajaislain muutoksessa pelaajan pakollinen tunnistautuminen ulotettiin myös Veikkauksen kuponkipeleihin. Siirtymäaikaa annettiin vuoden 2022 loppuun, jotta myyntipäätelaitteet ja taustaohjelmistot ehdittäisiin uusia uusien vaatimusten mukaisiksi.

Koronakriisistä ja Venäjän hyökkäyssodasta seuranneen kansainvälisen komponenttipulan takia myyntipäätelaiteuudistus on viivästynyt.

Kesällä lausuntokierroksella olleessa hallituksen esitysluonnoksessa esitetään komponenttipulan perusteella, että kuponkipelaamisessa pakollinen tunnistautumisen siirtymäaikaa pidennetään vuodella ja pakollinen tunnistautuminen tulisi voimaan vasta 1.1.2024.   

MaRa on yhdessä PTY:n ja Liikennepalvelukauppiaiden kanssa ollut kuultavana sisäministeriössä 24.8. ja antanut lausunnon asiasta. Järjestöt pitävät siirtymäajan pidentämistä välttämättömänä.

– Lain edellyttämä pakollinen tunnistautuminen edellyttää teknistä valmiutta Veikkauksen myyntipäätteissä, jolloin pakollinen tunnistautuminen tapahtuu automaattisesti, yhdenmukaisesti ja toimintavarmasti osana kuponkipelitapahtumaa kaikissa Veikkauksen kumppaneiden myyntipaikoissa, järjestöt toteavat lausunnossaan.

Teknisen valmiuden puuttuminen pakollisessa tunnistautumisessa johtaisi asiakaspalvelun hidastumiseen ja asiakaskokemuksen heikentymisen. Siitä aiheutuisi myös lisäkustannuksia yrityksille, jos tunnistautumistilanteen hoitaminen perustuisi yksinomaan myyjän toimenpiteisiin tai puutteellisiin väliaikaisiin teknisiin ratkaisuihin. Kuponkipelaamisen täystunnistautumisen onnistunut läpivienti kuluttajille edellyttää uusia myyntipäätelaitteita ja asian saattamista kerralla kuntoon.

Siirtymäajan pidentäminen on välttämätöntä myös asiamiehille erittäin tärkeän porukkapelaamisen jatkuvuuden turvaamiseksi.  Ilman siirtymäajan pidentämistä Veikkaustarjoama supistuu, sillä nykyinen järjestelmä ei mahdollista porukkapelaamien jatkumista pakollisen tunnistautumisen jälkeen nykyisillä myyntipäätteillä.

Lausuntokierroksella STM, Poliisihallitus ja THL vastustivat siirtymäajan pidentämistä ja esittivät, että pakollinen tunnistautuminen hoidettaisiin väliaikaisratkaisuilla.

 

MaRan, PTY:n ja Liikennepalvelukauppiaat ry:n yhteinen lausunto