MaRa on tehnyt oikeuskanslerille kantelun valtioneuvoston 8.6.2021 asetuksesta, jolla valtioneuvosto määräsi ravitsemisliiketoimintaan kohdistuvista rajoituksista leviämisvaiheen maakunnissa eli Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.  MaRan näkemyksen mukaan valtioneuvoston asetuksella määrätyt aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset ovat vastoin tartuntatautilain 58 a §:ää.

Jotta ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa olisi voitu rajoittaa valtioneuvoston asetuksen määräämällä ankaruudella, olisi se edellyttänyt laillisia perusteita 58 a §:n 3–5 momentin nojalla. Näin ei kuitenkaan ollut.
 

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, eivätkä puhdistamistoimet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestäminen ja muut toimenpiteet ole riittäviä taudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautilain 58 §:n 4 momentin mukaan rajoitus saa koskea aukioloaikaa ennen klo 23:a ja anniskeluaikaa ennen klo 22:ta, jos tartuntataudin leviämisen estäminen on valtakunnallisesti epidemian nopean kiihtymisen tai muuntuneen viruksen leviämisen uhan vuoksi välttämätöntä ja alueella todetaan muuntuneen viruksen väestöleviämistä tai tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella.

 

MaRan näkemys on, ettei valtioneuvostolla ollut enää 8.6. tartuntatautilain 58 a §:n mukaisia perusteita päättää tiukoista rajoituksista. Näkemystä tukevat sosiaali- ja terveysministeriön ja eduskunnan valiokuntien lausunnot sekä THL:n tilannearvio 3.6., joiden mukaan epidemia oli kääntynyt selvään ja riittävään laskuun, rokotukset olivat edenneet hyvin, leviämisalueen tartuntoja oli pystytty jäljittämään hyvin ja terveydenhuollon ylikuormittumiselta oli vältytty.

 

MaRan kantelu kokonaisuudessaan