Tutkijoiden mukaan kolmessa kuukaudessa 70-80 prosenttia alan yrityksistä voi ajautua maksuvaikeuksiin liikevaihdon romahtamisen seurauksena.

Aalto-yliopiston Rahoituksen laitoksen kolme tutkijaa on selvittänyt, kuinka kauan matkailu- ja ravintola-alan yritysten kassat kestävät koronakriisistä ja ravintoloiden sulusta seurannutta liikevaihdon romahtamista.

Raportin mukaan 39-50 prosenttia yrityksistä voi ajautua maksuvaikeuksiin jo kuukaudessa ilman ulkopuolista tukea. Ensimmäisen kuukauden kohdalla alalle syntyvä kassavaje tulee kokoluokaltaan olemaan 176 – 314 miljoonaa euroa.

Tilanteen jatkuessa puoli vuotta seuraukset ovat jo brutaalit ja vain 10-15 prosentin osuus yrityksistä selviää itsenäisesti ilman maksuvaikeuksia alakohtaisen kassavajeen noustessa 1,9–3,1 miljardiin euroon.

Vesa Puttosen, Valtteri Heikkalan ja Omar Kharyn selvitys perustuu käytettävissä oleviin tilinpäätöstietoihin ja keskittyy vain matkailu- ja ravintola-alan yritysten kassatilanteen riittävyyteen. Alan ajautuessa kriisiin yhteiskunnan kannalta merkittäviä menetyksiä syntyy verotulojen pienentymisen kautta.

MaRan teettämän selvityksen mukaan majoitus- ja ravitsemustoimialan verojalanjälki oli yli 2,0 miljardia euroa vuonna 2017. Tähän sisältyvät kaikki verot ja veroluonteiset maksut. Todellisuudessa verokertymä voi olla tätäkin suurempi.

 

Raportti: Case korona: Kassatilanne ravitsemus- ja majoitustoimialoilla (pdf)