MaRan jäsenkyselyn mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten kesämyynti sujui vaihtelevasta säästä huolimatta varsin hyvin. Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta kasvatti myyntiään edellisestä kesästä. Arviot loppuvuoden myynnin suhteen ovat varovaisen myönteiset.
 

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynti kehittyi positiivisesti touko-elokuussa 2019. Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta kasvatti myyntiään vähintään jonkin verran edellisestä vuodesta. Noin puolet yrityksistä arvioi myynnin kasvun yltäneen vähintään neljään prosenttiin.
 

Tilastokeskuksen tiedot majoitusliikkeissä kesän aikana yöpyneiden määristä tukevat MaRan kyselyn tulosta onnistuneesta kesäkaudesta. Touko-elokuussa majoitusliikkeissä kirjattiin kotimaisia yöpymisiä 5,8 prosenttia ja ulkomaisia yöpymisiä 3,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

– Kesäkauden myynnissä mennään oikeaan suuntaan, mutta matkailu- ja ravintola-alalla olisi edellytykset vielä parempaan. Koulujen kesälomat alkavat ja loppuvat alan kannalta liian aikaisin. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan lomien siirto kahdella viikolla eteenpäin toisi noin 220 miljoonaa euroa matkailutuloa ja 1 300 henkilötyövuotta. MaRa on ehdottanut selvitystä, jossa kesälomien siirron vaikutus suomalaiselle yhteiskunnalle kartoitettaisiin kokonaisuudessaan, mutta valitettavasti hallitusohjelmassa ei ole kirjauksia asiasta, toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.
 

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten odotukset loppuvuodelle ovat varsin positiiviset. Lähes 80 prosenttia yrityksistä uskoo jatkavansa kasvu-uralla myös syys-joulukuussa, mutta kasvun ennakoidaan jäävän kesän kehitystä vaimeammaksi. Enemmistö, 58 prosenttia yrityksistä, odottaa yltävänsä loppuvuodesta enintään kolmen prosentin kasvulukemiin.

 – Maailmantalouden epävarmuudet, kuten kauppapoliittiset kiistat ja Brexit, heijastuvat vääjäämättä myös Suomen kansantalouteen ja matkailu- ja ravintola-alaan. Alan yritysten arvioita loppuvuoden myynnin kehityksestä voikin kuvailla varovaisen myönteisiksi, pääekonomisti Ari Peltoniemi sanoo.


Matkailu- ja ravintola-alan 2019 kesän toteuma ja syksyn ennuste (pdf)

 

Lisätietoja:
 

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549       
pääekonomisti Ari Peltoniemi, 044 750 4511