Ammatteihin on monta eri polkua

Alan ammatteihin johtaa monta eri polkua. Voit hakeutua ammatilliseen oppilaitokseen suorittamaan alan perustutkintoa ja valmistua esimerkiksi kokiksi, tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi tai matkailupalvelujen tuottajaksi.

Lukion tai ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi voit hakea korkeakouluopintoihin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tiedäthän, että oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin ylioppilastutkinto tai ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto.

 

Väylä ja polku johdattavat korkeakouluopintoihin

Monet ammattikorkeakoulut tarjoavat väyläopintoja, jotka antavat mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojen aikana.

Avoimen ammattikorkeakoulujen kautta tarjolla on polkuopintoja, jotka koostuvat pääasiassa koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoista.

 

Lisätietoa

Tietoa tutkinnoista, ammateista ja opiskelusta eri oppilaitoksissa. Opintopolun kautta voit sekä etsiä koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

Laaja työelämän koulutussivusto, josta löydät kursseja, täydennyskoulutusta, valmennusta, tutkintoihin johtavaa koulutusta ja työvoimakoulutusta.

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta.