Toimiala

Matkailu on kasvava toimiala ja yksi maailman suurimmista. Matkailu- ja ravintola-ala on työvoimavaltainen, kotimainen ja merkittävä kasvuala kaikkialla Suomessa.

Maailman matkailujärjestön UNWTO:n mukaan kansainväliset matkailijamäärät kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 2019 lähes miljardilla (525 miljoonasta 1 460 miljoonaan). Vuoden 2020 alussa alkanut koronapandemia sysäsi kuitenkin matkailijamäärät jyrkkään laskuun vuonna 2020. Kansainväliset matkailijamäärät laskivat 400 miljoonaan eli vähennystä oli noin 74 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2023 kansainväliset matkailijamäärät kasvoivat 36 prosenttia edellisvuodesta noin 1 300 miljoonaan. Siten vuonna 2023 oltiin enää 12 prosenttia jäljessä vuoden 2019 matkailijamääriä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta 0,5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden lähes 16 prosenttia. 

Vuonna 2019 Suomen matkailukysynnän arvo oli noin 16,3 miljardia euroa. Vuonna 2023 matkailukysyntä oli arvion mukaan noin miljardin vähemmän (15,3 miljardia). Vuoteen 2019 nähden matkailukysyntä menetti vuosina 2020–2023 yhteensä noin 13,6 miljardia euroa (Tilastokeskus 2024).

Ulkomaiset matkailijat käyttivät vuonna 2023 Suomessa 4,5 miljardia euroa, mikä on 0,8 miljardia vähemmän kuin ennen pandemiaa.

 

Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

Matkailu- ja ravintolatoimiala on kotimainen. Toimiala työllistää kaikkialla Suomessa ilman valtion tukitoimia. Arvonlisästä jää Suomeen 82 prosenttia, kun siitä jää viennissä keskimäärin 65 prosenttia. Matkailu on ainoa vientiala, joka tilittää arvonlisäveroa valtiolle.

 
Ala työllistää kaikkialla Suomessa
 • Vuonna 2022 matkailutoimialat työllistivät 140 600 henkilöä ympäri Suomen (154 100 vuonna 2019).
 • Ennen pandemia matkailutoimialoilla työskenteli 5,8 prosenttia kaikista suomalaisista työllisistä, mutta vuonna 2023 osuus oli 5,1 prosenttia.
 • Työntekijöistä yli 30 prosenttia on alle 26-vuotiaita.
 • Alan työvoiman määrä kasvoi 21 prosenttia 2006–2019 samalla kun perinteiset toimialat vähensivät työvoimaansa.
 • Toimialan työpaikkoja ei voida korvata automaatiolla merkittävästi.
 • Toimialalla on myös potentiaalia työllistää maahanmuuttajia.

 

Ala tuo verotuloja valtiolle ja kunnille
 • Matkailuala edusti ennen pandemiaa 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, mutta vuonna 2022 osuus laski 1,8 prosenttiin.

 • Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 5,3 miljardia euroa vuonna 2019 (4,5 mrd. euroa vuonna 2023). Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin terveysteknologian vienti ja suurempi kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä.

 • Matkailualalla oli 49 200 toimipaikkaa vuonna 2022.

 • Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron.
   
Matkailuala on merkittävä kasvuala
 • Ulkomaisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.
 • Suomessa vieraili vuonna 2019 yhteensä 8,9 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.
 • Matkailun kasvukehitys kärsi dramaattisesti koronapandemiasta vuoden 2020 maaliskuusta alkaen, mutta pandemian jälkeen erityisesti kotimaanmatkailu on elpynyt hyvin.

 • Ulkomaisten matkailijoiden määrän elpymistä hidastaa Venäjän aloittaman sodan välittömät ja välilliset vaikutukset.