Webinaari: Työsuhdetietoa yrittäjille ja esimiehille

Laaja perustietopaketti työsuhdeasioista


Tapahtuman päivämäärä: 

25.01.2022  - 25.01.2022

Tapahtuman ajankohta: 

09:00 - 15:00

Tapahtumapaikka: 

Webinaari

Hinta: 

Webinaari jäsenhinta 149 € + alv 24 %, Webinaari normaalihinta 485 € + alv 24 %

Lisätietoja: 

Sähköposti: 

tilaisuudet@mara.fi

Ilmoittaudu viimeistään: 

22.01.2022 23:00:00

Koulutuspäivän aikana saat tiiviin käytännönläheisen perustietopaketin työsuhteeseen liittyvistä keskeisistä määräyksistä. Tule kuulemaan, mitä esimiehen vähintään tulisi tietää työoikeudesta ja työehtosopimusten määräyksistä.

Aloitamme päivän yleiskatsauksella työmarkkinajärjestelmään. Sen jälkeen käymme läpi työsopimuksen tekemiseen liittyviä määräyksiä. Perehdymme muun muassa siihen, milloin työsopimus voidaan tehdä määräajaksi ja mitä tarkoittaa ”tarvittaessa työhön kutsuttava”. Käsittelemme työsuhteeseen liittyviä työnantajan sekä työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Käymme päivän aikana monipuolisesti läpi työsuhteeseen liittyvää lainsäädäntöä, kuten yksityisyyden suojaa, työsuojelua ja yhdenvertaisuutta sekä pohdimme myös, millaisia velvoitteita yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle.

Huomaathan, että kurssilla käsitellään kuitenkin vain pääpiirteittäin työaikaan, palkkaukseen sekä vuosilomiin ja poissaoloihin liittyviä määräyksiä. Marava-alan työaikamääräyksiä käsitellään tarkemmin Avaimet onnistuneeseen työvuorosuunnitteluun -nimisellä kurssilla (16.2. Helsingissä ja 7.4. Oulussa). Palkanlaskennan perusasiat sekä erityistilanteet käydään läpi marava-alan palkanlaskentakurssilla (19.5. Helsingissä). Ennakoi, puutu ja ratkaise -kurssilla keskitytään puolestaan tarkemmin siihen, miten työnantaja voi toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa (21.4. Helsingissä).

Koulutuksen tavoitteena on, että päivän jälkeen tunnet keskeiset työsuhteisiin liittyvät työnantajaa velvoittavat säännökset ja pystyt ratkaisemaan käytännön esimiestyössä ilmeneviä ongelmatilanteita.                                          

Käsiteltäviä asioita:

  • työsuhteeseen vaikuttavat säännökset
  • työnantajan ja työntekijän oikeudet sekä velvollisuudet työsuhteessa
  • työsopimuksen tekeminen, muuttaminen ja voimassaolo
  • työsopimuksen päättäminen pääpiirteissään
  • työkyvyttömyys ja muut poissaolot, perhevapaat
  • työturvallisuus ja työterveyshuolto
  • yksityisyyden suoja työsuhteessa
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • tilaajavastuulaki
  • yhteistoiminta

Kouluttaja:                         
Kouluttajana toimii MaRan lakimies Pauliina Latosaari.

Webinaari:
Kurssi pidetään webinaarina.

Kenelle:
Kurssi soveltuu yrittäjille, ylemmissä esimiestehtävissä toimiville ja henkilöstöasioita hoitaville tai niihin tehtäviin siirtyville.

Peruutukset:
Jos osallistuminen peruutetaan viimeisen peruutuspäivän (23.1.) jälkeen, on veloitus puolet kurssin hinnasta. Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen peruutuspäivän jälkeen, tai jää kokonaan peruuttamatta, veloitetaan koko kurssimaksu.

Kurssi toteutetaan, mikäli osanottajia on riittävästi. MaRa ilmoittaa peruuntumisesta osanottajille viimeistään päivää ennen kurssia. Peruutuksen sattuessa MaRa ei vastaa ilmoittautuneiden mahdollisista kuluista.