Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen: Työnantajien tulee työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehittää työoloja ja toimintatapoja, joita noudatetaan valittaessa henkilöstöä ja tehtäessä henkilöstöä koskevia ratkaisuja. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lue lisää...   Kohtuulliset mukautukset: Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa majoitus- ja ravitsemisalalla toimivia yrityksiä tekemään vammaisia henkilöitä palvelevia kohtuullisia mukautuksia. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tapauskohtaista palvelua tai olosuhteita koskevia muokkauksia, joilla palvelu voidaan paremmin saattaa myös vammaisen henkilön saataville. Palveluntarjoajaa, joka jättää tekemättä asianmukaiset ja tarpeelliset mukautukset, uhkaa vuoden 2017 alusta lukien hyvitysmaksuvelvollisuus.  Lue lisää...   Lisätietoa: MaRan jäsenneuvonta, p. 09 6220 200