Uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä tulee voimaan 12.7.2020. Lain taustalla on EU-asetus, jonka tavoitteena on lisätä verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta.

Verkossa toimivat välityspalvelut tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä monia, uusia kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää Euroopan unionin sisämarkkinoiden etuja. Kuluttajatkin hyötyvät samalla, koska he voivat hyödyntää näitä verkossa valitsemiaan palveluita.

Verkkoalustoilla välityspalveluja tarjoavien yritysten neuvotteluvoima on usein niin vahva, että se helposti mahdollistaa sen, että ne voivat tosiasiallisesti toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja. Sääntelyn lisääminen läpinäkyvyyden parantamiseksi on ollut sen vuoksi välttämätöntä. Samalla se edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista.

EU-asetuksessa säädetään muun muassa määräajoista, joiden puitteissa verkkoalustojen on ilmoitettava yritykselle sopimusmuutoksista tai palvelun lopettamisesta. Lisäksi säädetään siitä, että verkkoalustan tai hakukoneen esittämien hakutulosten järjestykseen vaikuttavien tietojen on oltava yritysten saatavilla. Verkkoalustan tai hakukoneen on esimerkiksi ilmoitettava, miten maksuilla voidaan vaikuttaa hakutulosten järjestykseen.

Kansallinen laki täydentää EU-tasoista sääntelyä. Yritykset ja niitä edustavat järjestöt voivat lain voimaantulon jälkeen saattaa markkinaoikeudessa vireille kieltomenettelyn, joka tähtää asetuksen vastaisen menettelyn lopettamiseen. Markkinaoikeus voi antaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle eli verkkoalustalle tai verkossa toimivalle hakukoneelle kiellon jatkaa asetuksen vastaisen menettelyn käyttämistä. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.