Omavalvontasuunnitelmalomaketta päivitetään myöhemmin keväällä 2018 vastaamaan tarkemmin alkoholilain (1102/2017) 56.4 §:n nojalla annettavaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta alkoholilain valvonnasta. Omavalvontasuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä, valmistusta ja tukkumyyntiä. Lue lisää jäsensivuilta.