Vapaaehtoisiin sopimuksiin odotetaan liittyvän useita satoja yrityksiä ja kuntia, jotka asettavat omalle energiankäytölleen tehostamistavoitteen vuodelle 2025. Jo nyt uusiin sopimuksiin on liittynyt lähes 300 yritystä ja niiden 2 250 toimipaikkaa. Kunta-alalta sopimukseen on liittynyt 28 kuntaa ja kuntayhtymää. Kaikkiaan sopimusten odotetaan kattavan yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Vuoden 2016 lopussa päättynyt ja vuonna 2008 alkanut sopimuskausi tuotti vuonna 2015 yli 14 terawattitunnin vuosittaisen energiansäästön. Määrä vastaa yli 710 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankulutusta. Sopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja vauhditetaan valtion tuella. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vain sellaisille investoinneille, jotka eivät muuten toteutuisi. Vuosina 2008–2016 investointitukea on myönnetty yhteensä 82,4 miljoonaa euroa 876 hankkeelle. Samaan aikaan yritykset ja kunnat ovat itse investoineet energiatehokkuuteen yli miljardi euroa. MaRa liittyi omalla toimialasopimuksella uuteen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. MaRa kannustaa myös jäseniään liittymään uuteen sopimukseen! Lue lisää ja liittymisohjeet:Energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025 Lisätietoa:Hannu Hakala, p. 050 606 73/etunimi.sukunimi@mara.fi