Vuonna 2016 ulkomaisten matkailijoiden tekemien Suomen matkojen määrä kasvoi 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä päivämatkoja tehtiin 3,1 miljoonaa ja yön yli matkoja 4,6 miljoonaa. Suomen matkailun suurin ulkomainen matkailijaryhmä on edelleen venäläiset, joiden tekemien matkojen määrä vuoden 2016 aikana laski 4 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Venäläismatkailijoiden vuonna 2014 alkanut lasku taittui vuoden 2016 lopussa ja kääntyi nousuun. Sama trendi on jatkunut alkuvuonna ja näkyy myös venäläisille myönnettyjen viisumien lähes kaksinkertaisessa määrässä edellisvuoteen verrattuna. Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät ostoksiin ja palveluihin 2,5 miljardia euroa, joka on 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli viime vuonna arviolta 3,9 miljardia euroa, kun huomioidaan ulkomaisten matkailijoiden matkakulut (1,4 miljardia) Suomeen. Matkailijat käyttivät keskimäärin noin 320 euroa matkaa kohden Suomessa, kun ennakkokulut lasketaan mukaan. Rahankäytössä venäläisten jälkeen suurimmaksi ryhmäksi ovat nousseet muutaman viime vuoden aikana kiinalaiset. He käyttivät Suomessa viime vuonna 335 miljoonaa euroa, joka on 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kiinalaiset käyttivät kaikista kansallisuuksista eniten rahaa matkaa kohden, 940 euroa. Lue lisää: Visit Finlandin tiedote Visit Finlandin vuoden 2016 Matkailijatutkimusta varten haastateltiin 19 051 ulkomaista matkailijaa vuoden 2016 aikana Suomen raja-asemilla. Matkailijatutkimuksen toteutti TAK Oy.