Helsingin yliopisto toteuttaa yritysuhritutkimuksen, jossa kartoitetaan vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan toimipisteisiin ja niiden työntekijöihin kohdistuvia rikoksia. Tutkimuksessa selvitetään yrityksiin kohdistuvia varkauksia ja vahingontekoja sekä työntekijöiden kokemia väkivalta- ja uhkatilanteita. Tuloksia käytetään yritys- ja työturvallisuuden kehittämiseen, seurantaan ja tutkimukseen. Puhelinhaastattelut suorittaa Kantar TNS Oy Helsingin yliopiston toimeksiannosta. Tutkimuksessa on mukana noin 3000 vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan toimipaikkaa koko Suomen alueelta. Tutkimus toteutetaan luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan siten että toimipaikat tai yritykset eivät ole tunnistettavissa. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, oikeusministeriö ja sisäministeriö. Lisätietoja tutkimuksesta Tutkijatohtori Elsa Saarikkomäki, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopistoelsa.saarikkomaki@helsinki.fi, puh. 029 412 0872 https://blogs.helsinki.fi/yritysuhritutkimus/