Vuoden 2017 alusta lukien kunnat voivat periä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyjiltä valvontamaksun, joka voi olla enintään 500 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on joko tupakkatuotteet tai nikotiininesteet, tai enintään 1 000 euroa myyntipistettä kohden, kun myynnissä on sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä. Myyntipisteellä tarkoitetaan myyntipaikassa olevaa asiakaspalvelupistettä, josta luovutetaan tai myydään tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Kunnat ovat määrittäneet maksutaksansa vuodelle 2017 enimmäismäärän mukaisena. MaRan jäsenten, jotka myyvät tupakkatuotteita ravintoloissa, hotelleissa, liikenneasemilla tai muissa vähittäismyyntipaikoissa on syytä tarkistaa toimipaikkojensa tupakkatuotteiden myyntipisteiden lukumäärä. Esimerkiksi ravintola, jossa on kaksi tupakkatuotteiden myyntipistettä, maksaa vuonna 2017 valvontamaksuja kunnalle 1 000 euroa, kun aiemmin maksu oli vain pari sataa euroa. Maksurasituksen pienentämiseksi yritykset voivat rajoittaa myyntipaikassa olevien tupakkatuotteiden myyntipisteiden lukumäärää viranomaisten antamia ohjeita noudattaen.  Ilmoitus myyntipisteiden lukumäärästä on tärkeä tehdä kunnalle hyvissä ajoin ennen vuoden 2017 alkua, sillä viranomaiset määräävät valvontamaksut niiden tiedossa ja niille ilmoitettujen myyntipisteiden lukumäärään perustuen. Valviran ja MaRan näkemykset myyntipisteen määritelmästä poikkeavat toisistaan Valviran mukaan kaikki myyntipaikassa käytössä olevat kassakoneet, joihin lyödään tupakkaostoksia, ovat tupakkalain tarkoittamia myyntipisteitä. Esimerkiksi jos ravintolan baaritiskillä on kaksi kassakonetta, joihin molempiin lyödään tupakkaostoksia, on myyntipisteitä kaksi. MaRa on käynyt keskustelua myyntipisteen määritelmästä tupakkalain valvontaa ohjaavan Valviran kanssa, koska MaRan näkemys eroaa huomattavasti Valviran tulkinnasta. Myymäläympäristössä asiakaspalvelupisteiden määrä voidaan päätellä kassojen ja niissä olevien kassakoneiden määrästä. Tämä päättely ei sen sijaan sovellu esimerkiksi ravintolaympäristöön. Ravintolaympäristössä myyntipisteen eli asiakaspalvelupisteen muodostaa lähes poikkeuksetta baaritiski, johon asiakkaat tulevat tekemään ravintolaostoksiaan. Myyntipaikassa käytössä oleva kassakone, johon lyödään myös tupakkaostoksia, ei MaRan näkemyksen mukaan ole sama asia kuin tupakkalaissa tarkoitettu myyntipiste. Tutustu tarkemmin MaRan ja Valviran eriäviin kantoihin. Vuoden 2017 alusta lukien kunnat tulevat todennäköisesti Valviran ohjetta noudattaen perimään valvontamaksuja asiakaspalvelupisteessä olevien kassakoneiden lukumäärään perustuen.  Maksut voivat tällä perusteella muodostua odotettua suuremmaksi. MaRa tulee riitauttamaan lainvastaiseksi katsomansa viranomaisohjeistuksen, kun saamme valitukseen soveltuvan tapauksen hoidettavaksi.     Lisätietoja: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200