Kuntien, aluehallintovirastojen ja Tukesin yhteisessä valvontaprojektissa tarkastettiin valtakunnallisesti uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden turvallisuutta. Erityisinä huomion kohteina olivat uinninvalvonnan riittävyys ja omavalvonnan toimivuus. Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoite koskee uimahalleja, maauimaloita ja kylpylöitä. Hotellien tai saunojen pienet uima-altaat, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole uimahalli- tai kylpyläpalvelu, on käytännön valvontatyössä jätetty tämän velvoitteen ulkopuolelle. Turvallisuusasiakirjoja puuttui kuitenkin myös muutamilta perinteisiltä uimahalleilta. Laajempi turvallisuusasiakirjoja koskeva puute oli kuitenkin niiden sisältö. Lähes puolet (45 %) laadituista turvallisuusasiakirjoista ei vastannut niiden sisällöstä annetun asetuksen vaatimuksia. Valtaosassa kohteita uinninvalvonta oli kunnossa. Tarkastusten aikana uinninvalvojia oli lähes kaikissa kohteissa riittävästi, valvomosta oli hyvä näkyvyys ja uinninvalvojat erottuivat selkeästi muusta henkilökunnasta ja asiakkaista. Havaitut puutteet liittyivät uinninvalvojan muihin työtehtäviin ja kameravalvonnan toteutukseen. Rakenteelliset asiat olivat kohteissa hyvällä tolalla. Myös opasteet ja turvallisuusohjeet olivat pääsääntöisesti kunnossa. Kuvallisia opasteita kaivattiin kuitenkin enemmän, koska asia on ajankohtainen muun muassa maahanmuuttaja-asiakkaiden vuoksi. Uinninvalvontaa koskeneiden puutteiden jatkovalvonnasta vastaa Tukes. Tukes valvoo, että valvontakohteissa havaitut uinninvalvonnan puutteet korjataan sovitussa aikataulussa. Lue lisää Tukesin tiedotteesta. Kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalalle kuuluvien palveluiden valvonta siirtyi kunnista Tukesiin 1.5.2016. Jatkossa näitä kohteita valvovat Tukesin kuluttajapalvelut-ryhmän tarkastajat, mutta kuntien terveystarkastajat tekevät edelleen mm. terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaista valvontaa.   Lisätiedot: Ylitarkastaja Kaarina Kärnä, Tukesetunimi.sukunimi@tukes.fi MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200. Lähde: Tukes