Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään koronapassia koskevaa lainsäädäntöä siltä varalta, että tautitilanne muuttuu huonommaksi.

Työryhmä toimii 23.2.–31.5. Valmistelua johtaa sosiaali-ja terveysministeriö, jonka lisäksi siihen osallistuu työ-ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, opetus-ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä keskeiset sidosryhmät.

Suomessa on käytössä EU:n digitaalinen koronatodistus, jota tarvitaan matkustettaessa EU-maissa ja monissa maissa myös siihen, että pääsee julkisiin tiloihin ja tilaisuuksiin. Jokainen jäsenmaa määrittelee omassa lainsäädännössään, kuinka koronatodistusta kansallisesti hyödynnetään. Suomessa kansallinen käyttöönotto tunnetaan nimellä koronapassi. Tuore työryhmä arvioi, kuinka koronapassia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi kehittää, ja valmistelee asiasta hallituksen esityksen. 

Suomessa koronapassia on käytetty yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille koronarajoituksille. Tällä hetkellä koronapassi on poissa käytöstä 28.2. saakka.