MaRan ruotsalainen sisarjärjestö Visita saattoi vuonna 2017 Booking.comin soveltamat sopimusehdot markkinaoikeuden arvioitavaksi. Visita vaati, että markkinaoikeuden tulee velvoittaa Booking.com poistamaan kilpailua rajoittavat sopimusehdot hotellien kanssa tekemistään sopimuksista. Tämä tarkoitti etenkin hotellien mahdollisuutta tarjota omilla verkkosivuillaan edullisempaa hintaa kuin mitä Booking.comin kautta tehtäville varauksille tarjotaan. Hotellien olisi näin ilman näitä ehtoja mahdollisuus tarjota asiakkailleen edullisempaa hintaa myös omilla verkkosivuillaan. Markkinaoikeus on antamassaan tuomiossa katsonut, että Booking.comin sopimusehdot rajoittavat hintakilpailua. Markkinaoikeuden mukaan Booking.comin soveltamat ehdot eivät ole välttämättömiä, jotta se voisi tarjota palveluja asiakkailleen ja että perusteita poikkeamiselle vapaasta hintakilpailusta ei ole esitetty. Markkinaoikeus on määrännyt Booking.comin poistamaan hintakilpailua rajoittavat sopimusehdot hotellien kanssa tekemistään sopimuksista kolmen kuukauden kuluessa tuomion antamisesta. Määräyksen tehosteeksi markkinaoikeus on asettanut Booking.comin emoyhtiölle 30 miljoonan kruunun ja sen ruotsalaiselle tytäryhtiölle viiden miljoonan kruunun uhkasakon. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.