Vuoden 2019 alussa aloitti toimintansa uusi Ruokavirasto, johon yhdistettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Maaseutuvirasto. Samalla avautuivat myös Ruokaviraston nettisivut ja entinen Eviran sivusto jäi pois käytöstä. Sivut ovat tammikuun alussa vielä osittain kesken, mutta niiltä löytyvät jo ainakin tärkeimmät ohjeet, oppaat ja lomakkeet.

Tammikuun loppupuolella otetaan käyttöön ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä Vati. Se korvaa elintarvikevalvonnassa aiemmin käytetyt kunnalliset järjestelmät. Jatkossa toimijat voivat itse kirjata tietojaan, esimerkiksi tehdä elintarvikehuoneistoilmoituksen järjestelmään suomi.fi-palvelun kautta, ja käyttöön tulee valtakunnallinen ilmoituslomake. Yritykset näkevät myös toisen valvontayksikön alueella sijaitsevat toimipaikkansa, mutta eivät voi tehdä muutoksia niiden tietoihin. Vati taipuu myös niin sanottuihin pääkonttoritason tarkastuksiin, joissa osa asioista voidaan tarkastaa yksittäisten toimipaikkojen sijasta yrityksessä. Vati-järjestelmä toimii elintarvikevalvojien työkaluna, ja tarkoituksena on, että se ohjaisi valvonnan resursseja entistä tarkoituksenmukaisemmin ja yhtenäistäisi toimintaa eri puolilla maata. Myös terveydensuojelun, tupakan ja talousveden valvonta siirtyvät jatkossa Vatiin.