Luonnonvarakeskus Luke on kehittänyt tarjoilupaikkojen käyttöön helppokäyttöisen online-sovelluksen ruokahävikin seuraamiseen. Seurantaan osallistuvat toimipaikat saavat sovelluksen maksutta käyttöönsä mittausjakson ajaksi. Sovellusta voi käyttää joko tabletilla tai tietokoneella.

Sovellukseen kirjataan mittausjaksolla valmistetun ruoan määrä ja hävikin määrä sekä ruokailijamäärät. Ohjelma sopii hyvin myös annosravintoloille. Sovelluksen käyttö on haluttu tehdä ravintolalle mahdollisimman helpoksi, joten Luke tallentaa siihen valmiiksi ravintolan oman ruokalistan. Ohjelma laskee hävikin valmistettua ruokamäärää kohti sekä asiakasta kohti. Tulosten perusteella voidaan arvioida missä ja miksi hävikkiä syntyy eniten. Yhden toimipaikan mittausjakson pituus on kolme viikkoa. Lukesta saa opastusta sovelluksen käyttöön videolla ja Skypessä, joten osallistua voi millä tahansa paikkakunnalla.

Saat tietoa ja säästät rahaa Mittaushankkeeseen osallistuvat yritykset hyötyvät oppimalla hävikin mittausta käytännössä ja saamalla täsmällistä tietoa omasta toiminnastaan. Hävikkiä vähentämällä säästyy selvää rahaa, mutta vähentäminen on vaikeaa, ellei lähtötaso ole tiedossa.

Ruokahävikki on kasvavassa määrin esillä myös kuluttajien huolenaiheena, joten hankkeeseen osallistuminen antaa hyvän tilaisuuden osoittaa asiakkaille, että yrityksessä halutaan toimia vastuullisesti. Hävikkisovellus on maksuton mittausjakson ajan, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös jakson jälkeen sopimusehtojen mukaisesti. Ilmoittaudu mukaan Luken Ravintolafoorumin kautta.  

Mittausprojekti liittyy Luken Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeeseen, jossa on tarkoitus kartoittaa Suomen koko elintarvikeketjun ruokahävikki yhden vuoden ajalta. Taustalla on EU:n jätelainsäädäntö. MaRa on mukana hankkeessa ja tukee tietojen keräämistä vapaaehtoiselta pohjalta.