Ravitsemussitoumus on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen yhdistetty toimintamalli, joka kannustaa ruoka-alan toimijoita kehittämään elintarvikkeiden ravitsemuslaatua, ruokasuositusten mukaista tarjontaa ruokapalveluissa ja ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Vuodesta 2017 alkaen käytössä ollutta Ravitsemussitoumus-toimintamallia arvioidaan parhaillaan.  

Kyselyyn vastaamalla ruoka-alan toimijoilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia Ravitsemussitoumus-toimintamallin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia laaja-alaisesti ravitsemussitoumuksen tehneiltä toimijoilta, toimintamallin tuntevilta ja myös niiltä, jotka eivät vielä tunne Ravitsemussitoumusta. Samasta organisaatiosta voi olla useita vastaajia organisaation eri tasoilta. Kyselyllä selvitetään henkilökohtaisia näkemyksiä ja vastaukset käsitellään nimettöminä.

Kyselyyn voi vastata viimeistään 29.8.2021 täällä.

 

Lisätietoa

Ravitsemussitoumus-toimintamalli 
Ruoka-alan toimijoiden tekemät ravitsemussitoumukset