Valviran ohje ”Alkoholiasiat ravintolassa”: Nuoren asiakkaan ikä on hyvä tarkistaa aina, ellei varmuudella tiedetä hänenolevan 18 vuotta täyttänyt. Iän riittävyys anniskeluun on selvitettävähuolellisesti viranomaisen antamasta henkilötodistuksesta. Henkilötodistuksessaolevan kuvan tulee vastata todistuksen esittäjää ja siis olla tunnistettava. Iän tarkastamisessa hyväksyttäviä todistuksia ovat voimassaolevat henkilökortti, passi tai ajokortti. Ulkomaiset passit ja ajokortit kelpaavatmyös todistuksiksi, jos ne eivät vaikuta helposti väärennettäviltä janiistä käy ilmi henkilön ikä. Sen sijaan iän todistamiseen eivät kelpaa esimerkiksiKela-kortti, opiskelijakortit tai sotilaspassi. Ravintolahenkilökunnanon tarkastettava, onko asiakas yli 18-vuotias, ja esittääkö todistuksessa oleva kuva asiakasta.  https://www.valvira.fi/documents/14444/22511/Alkoholiasiat_ravintolassa.pdf Ravintoloita koskevassa ohjeistuksessa ei ole mainittu oleskelulupakorttia. Alkoholin vähittäismyyntiä koskevassa ohjeistuksessa on sen sijaan todettu, että iän todistamiseen ei kelpaa oleskelulupakortti. Jos ravintola ei ole varmistunut asiakkaan täysi-ikäisyydestä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti ja asiakas paljastuu alaikäiseksi, jolle on anniskeltu alkoholijuomaa tai joka on nauttinut ravintolassa alkoholijuomia, voi ravintolalle seurata viikon anniskeluluvan peruutus. MaRa kannattaa ajatusta, että ravintolat voisivat jatkossa varmistua asiakkaan täysi-ikäisyydestä myös maahanmuuttoviraston myöntämän oleskelulupakortin perusteella. Tämä edellyttää kuitenkin, että Valvira muuttaa voimassaolevaa ohjeistustaan. MaRan tietojen mukaan hyväksyntää oleskelulupakortille ei ole annettu tai olemassa olevaa ohjeistusta muutettu.   Lisätietoa: MaRan lakiasiainosasto, p. 09 6220 200