EK:n puolivuotinen yrittäjyysbarometri selvittää työnantajina toimivien pk-yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Pk-Pulssin tulokset kesäkuulta 2018: • Kasvuhakuisten eli vähintään 10 prosentin liikevaihdon kasvua tavoittelevien yritysten määrä on hienoisessa nousussa. Näiden osuus on nyt 49 prosenttia, mikä on 4 pro-senttiyksikköä vuodentakaista enemmän. • Työllisyyskehitys on pk-sektorin kasvuhakuisen puolikkaan varassa: – Vähintään 30 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä 73 prosenttia raportoi työntekijämäärän lisääntyneen ja 2 prosenttia sen vähentyneen kuluneen vuoden aikana. – 10–29 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä 49 prosenttia oli lisännyt työntekijämääräänsä ja 6 prosenttia vähentänyt. – Aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä työpaikat ovat vähentyneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Niistä 25 prosenttia kertoi henkilöstömäärän alentuneen ja 10 prosenttia sen nousseen. • Kasvuhakuiset yritykset arvioivat kysynnän, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan kehittyvän myönteisesti myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä kysynnän ja työllisyyden arvioidaan säilyvän ennallaan, kun taas investointien ja ulkomaankaupan odotetaan supistuvan jonkin verran.   EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjän Jari Huovisen mukaan nyt tarvitaan suurempaa huomiota sille yritysjoukolle, joka ei vielä ole tarttunut kasvun mahdollisuuksiin: – Aseman säilyttäjät ovat monessa mielessä suomalaisen pk-sektorin kivijalka. Kyse on pitemmälle ehtineistä pk-yrityksistä, jotka ovat saavuttaneet jo hyvän jalansijan. Kun tämä joukko saataisiin kannustettua kasvuun, työllisyysvaikutukset olisivat monella paikkakunnalla merkittävät. EK:n toukokuussa julkistettu yrittäjyysohjelma tarjoaa lääkkeitä siihen, kuinka nämä vakaan vaiheen pk-yritykset vauhditettaisiin kasvamaan ja työllistämään. Pk-Pulssin kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2018 ja siihen vastasi yhteensä 519 työnantajayritystä. Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa. EK:n tiedote